– 18-årsgrense på Hove vil føre ungdommen til «ville» Roskilde

Politiet i Arendal er lei av berusede og fulle 16-åringer som bor på Hovecampen og ønsker 18-årsgrense. Ledelsen i Hovefestivalen frykter at de unge da dropper Hove og drar til Roskilde-festivalen. – Der er det langt villere, sier pressesjefen i Hovefestivalen.

Festivalcamp på Hove

Det er stor aktivitet på festivalcampen på Hove hver sommer, men politiet ønsker ikke at de under 18 år skal få lov å bo på campen.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Politiets evalueringsrapport etter årets Hovefestival er nå ferdig, og den er sendt til Arendal kommune og festivalledelsen, skriver Agderposten.

Her går det frem at politiet anbefaler at 16- og 17-åringer stenges ute fra campområdet i fremtiden, på grunn av mye fyll og drikking av alkohol.

Politiet er også kritiske til alderskontrollen i forhold til dem som drikker alkohol inne på selve festivalområdet.

Festivalledelsen sier til NRK at de fryktyer at de unge velger andre festivaler dersom det innføres aldersgrense på Hovecampen.

– Drar til "ville" Roskilde

Gaute Drevdal

Pressesjef Gaute Drevdal liker ikke 18-års grense på Hovecampen.

Foto: Nasjonalgalleriet / NRK

Ledelsen i Hovefestivalen frykter at en aldersgrense på Hovecampen vil føre til at de unge under 18 år reiser til Roskilde-festivalen i Danmark i stedet.

– Hvis dette fører til at folk heller drar til Roskilde-festivalen hvor det er helt andre og langt villere tilstander, så har både vi og politiet feilet.

Det sier pressesjef i Hovefestivalen, Gaute Drevdal, til NRK.

Han sier innføring av aldersgrense er en kompleks problemstilling.

– Man må også ta inn over seg unge nordmenns forhold til å bo i telt. Vi skulle ønske at unge nordmenn var mer glad i dette enn de kanskje er. Hovefestivalen konkurrerer med andre festivaler som enten har godt med hoteller rundt festivalområdet, eller som har camp med aldersgrense helt ned til 14 år, som for eksempel Roskilde. Så vi må passe på at vi lager en festival med trygge rammer hvor alle føler seg hjemme og velkomne, og hvor unge nordmenn har lyst til å dra, sier Drevdal.

Han synes ikke det er positivt dersom de unge under 18 år velger Roskilde-festivalen fremfor Hovefestivalen.

Politiet kritisk til 16-åringene

Leder i forebyggende avdeling ved Agder politidistrikt i Arendal, Torbjørn Trommestad, tror ikke at det bare er negativt med en 18-årsgrense på Hovecampen.

– Hvis man begynner å gå på Hovefestivalen når man er 18, så kan det jo være at man går på festivalen når man er 18, 19, 20 og 21 år, i stedet for at man begynner å gå der fra man er 16 år og ikke kommer der lenger når man er blitt 19 år, sier Trommestad.

Han sier politiet er meget kritisk til at Hovecampen ikke har 18-års aldersgrense ut ifra de observasjoner og erfaringer politiet har fra campen.

– Rapporten er kritisk til 16-åringer i camp, for å understreke at det dreier seg om campingområdet hvor man bor en uke. Generelt sett er politiet positive til svært mange ting rundt festivalen.

Han sier politiet nå ønsker å tydeliggjøre at 16- og 17-åringer ikke har noe på festivalcampen å gjøre.

– Vi ønsker å være tydelig på at det å blande så stor alkoholbruk med så mange unge gutter og jenter på 16 og 17 år, er en dårlig ide. Vi må finne andre løsninger på dette, sier Trommestad.

Hvis det er opp til politiet, så blir det en 18-års grense ved Hovecampen neste år.

Torbjørn Trommestad, Agder politidistrikt

Må finne en løsning

– Det som er viktig nå er at vi finner en god løsning på det Trommestad snakker om.

Det sier pressetalsmann i Hovefestivalen, Gaute Drevdal, til NRK. Han er bare delvis enig i kritikken fra politiet.

– Er kontrollen god nok eller har dere ikke god nok kontroll i forhold til denne problematikken?

– Det er nok lettere å få tak i alkohol for en 16-17-åring ellers, enn det er å få tak i det på Hovefestivalen. Vi har veldig godt vakthold og det er masse folk ute å jobber med dette, sier han.

Ønsker eldre ungdom på campen

Men politiet er ikke helt fornøyd med kontrollen.

– Jeg er sikker på at kommunikasjonen mellom Hovefestivalen, politikerne og politiet kommer til å være bra i tiden som kommer. Men slik festivalen er lagt opp nå, så blir gjennomføringen av kontroll for vanskelig, og det er det vi har satt fingeren på, sier Trommestad.

Han sier politiet foreslår noen løsninger på utfordringene i forhold til alkoholbruk.

– Vi har foreslått noen løsninger, og jeg tror jo det at kvaliteten på hele festivalen blir bedre med en aldersgrense i campområdet, sier han.

Drevdal sier festivalledelsen hele tiden arbeider med å lage en festival som skal være attraktiv for folk godt opp i 20-årene.

– Så det å få en høyere gjennomsnittsalder på festivaldeltagerne er ikke nødvendigvis negativt for oss og festivalen, sier Drevdal.

Hovefestivalen skal nå diskutere saken videre med politikerne i kommunen og politiet, før det fattes en avgjørelse om aldersgrense på campområdet.