Laksefisket er i gang

Laksefisket startet 1. juni, og én elv skiller seg fra de andre på Sørlandet. Tovdalsvassdraget i Kristiansand har hatt en eventyrlig start på årets sesong.