Planlegger rusboliger i boligfelt: Håper politikerne tar ansvar

Naboer av de planlagte rusboligene på Lomtjønn i Vennesla håper politikerne gjør sitt for å endre avgjørelsen. Det handler i hovedsak på barnas trygghet.

Møte om rusboliger Vennesla

Tirsdag kveld var det informasjonsmøte om rusboligene som skal bygges Vennesla

Foto: NRK

– Det vi har blitt fortalt er at valg av plass er spikret, men vi regner med at politikerne i kommunen engasjerer seg, spesielt med tanke på barna, forklarer Elin Øverland.

Hun leder Snømyr og Lomtjønn Velforening i Vennesla og er en av dem som fortviler over avgjørelsen om å ha 24 rusboliger i hennes nabolag.

– Det er jo noe som engasjerer, delvis fordi det har vært en del hemmelighold, men også fordi det er skummelt at de skal ha så mange boliger på samme sted, sier Øverland.

På et folkemøte tirsdag kveld kom det frem mye kritikk fra beboere på Lomtjønn. De peker på sikkerheten til ungene, tryggheten i nærmiljøet, på skoleveien og når de ferdes til aktiviteter og venner. De mener boligstiftelsen og politikerne i Vennesla bør se til Kristiansand og erfaringene der.

– Jeg følte ikke de klarte svare på spørsmålene de fikk, så dette er helt klart noe vi vil jobbe videre med, sier Øverland.

Nytt møte

– Vi hadde umiddelbart en evaluering etter møtet. Vi kom frem til at det var veldig mange spørsmål og synspunkt som vi der og da ikke kunne svare på og planla derfor å ha et nytt møte, forklarer Inger Turid Tonstad, styreleder i Vennesla Boligstiftelse.

Der vil det bli mer beskrivelse av innhold og drift, samt erfaringer fra denne type boliger.

– Vi har notert alle spørsmål og innspill og skal følge opp disse, sier Tonstad, og forklarer videre at boligstiftelsen har fått et oppdrag og at de må fullføre den delen.

– Kan det bli endringer?

– Ikke fra boligstiftelsen sin side, men arbeidet med omregulering av tomten er en prosess som må gå parallelt, forklarer hun.

Jobber for endringer

Aleksander Etsy Jensen

Aleksander Etsy Jensen i Frp Vennesla mener det burde vært

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Aleksander Etsy Jensen i Frp i Vennesla forklarer at han på første formannskapsmøte i januar spurte om det var mulig å endre avgjørelsen.

– Da forsto jeg det som at den eneste anledningen for oss politikere til å påvirke nå, er om vi skal godkjenne byggesaken eller ikke. Sånn sett ligger det en åpning der, sier Jensen, og legger ikke skjul på hva Frp mener.

– Det er utrolig viktig for oss at innbyggerne blir hørt. Hvis vi kan bidra til å gjøre om på den prosessen, så vil vi gjerne prøve det vi kan for å få det til, forklarer Jensen, men ønsker å legge vekt på at det er prosessen han er kritisk til.

– Selvfølgelig skal rusmisbrukerne ha et sted å bo, men det må ikke gå utover tryggheten til våre barn og unge, avslutter Jensen.