Kritisk til ny havnegate ved siden av jernbanespor

Jernbanesporet langs havna i Kristiansand vil gå parallelt med den nye planlagte havnegata og jernbaneselskapet Bane Nor er skeptisk til at fotgjengere kan krysse sporet flere steder når det nye havneområdet står ferdig.

Havnegata i Kristiansand

Slik kan det bli seende ut dersom planene om ny havnegate vedtas. Jernbanesporet ligger på sjøsiden av den nye havnegata, med krysningspunkt for fotgjengere.

Foto: illustrasjon: COWI AS

Det vil gå godstog og annen jernbanetrafikk på sporet og dette er ikke forenlig med vrimleområde for folk eller skolevei for barn, mener Bane NOR, som har tatt saken opp med Statens vegvesen som er ansvarlig for områdeplanen og ny havnegate.

Bane NOR har flere merknader til utbyggingsplanene som nå foreligger, og fremhever spesielt forholdet til publikum i området.

Planene skisserer flere overgangsfelt over jernbanelinja for fotgjengere for å komme seg fra ett gangareal til et annet, og Bane NOR er skeptisk til kryssing av jernbanen på samme plan.

«Det vil gå godstog og ellers mye annen trafikk og det er ikke forenlig med vrimleområde eller skolevei for barna til Grim skole», skriver Bane Nor i sin uttalelse.

Vanskelig å unngå kryssing

Ny havnegate i Kristiansand

Jernbanesporet langs havna og til containerterminalen vil gå parallelt med den nye havnegata forbi dagens terminalbygg for danskebåtene.

Foto: COWI AS

Planleggingsleder i Statens vegvesen Øystein Aalen sier til NRK at det er vanskelig å unngå at folk må krysse jernbanesporet når det nye havneområdet står ferdig.

– Bane NOR er skeptiske til at det skal bli mye fotgjenger-kryssing av dette jernbanesporet, men hovedsaken er at det skal være gode og trafikksikre løsninger i dette området og det ivaretar vi, sier Aalen.

Han sier at Statens vegvesen har hatt samtaler med Bane NOR om saken.

– Vi har hatt gode drøftinger med Bane Nor om dette, og det er jo slik at vi er midt i byen. Og det er jo jernbanespor i området i dag også, så fotgjengerkrysninger av jernbanesporet er jo ikke noe nytt, sier han.

Ønsker åpenhet til sjøen

Aalen sier at det ikke kan legges opp til noe gjerde eller stengsel i dette viktige byområdet.

– Slik jeg ser det så kan vi ikke ha noe stengsel mellom byen og sjøen. Det må være en god og trygg fotgjengeradkomst der du krysser sporet for å kunne komme til for eksempel badebåten og området ved honnørbrygga, avslutter Aalen.

Planene om ny havnegate skal til politisk sluttbehandling i Kristiansand kommune i løpet av høsten.

Også Norges vassdrags- og energidirektorat har uttrykt en viss skepsis rundt byggingen av ny havnegate.

Den nye havnegata ligger i en faresone for kvikkleireskred og Norges vassdrags- og energidirektorat krever at byggearbeidene ikke forverrer stabiliteten i området.

Ny havnegate i Kristiansand

Planene om ny havnegate skal til politisk sluttbehandling i Kristiansand kommune i løpet av høsten.

Foto: COWI AS