Hopp til innhold

Slik kan Kristiansands nye havnegate bli

Havnegata ved Kvadraturens vestre ansikt mot havet kan bli Kristiansands nye promenadegate.

Ny Havnegate i Kristiansand

Illustrasjonen viser nye områder for gående og ny gate for biler. Mens Vestre Strandgate i stor grad blir forbeholdt kollektivtrafikk.

Foto: COWI AS

Reguleringsplanen, som nå presenteres, legger opp til at Havnegata skal være foretrukket gate for privatbiler og nyttetrafikk fra vest inn i Kvadraturen. Vestre Strandgate ønskes å prioriteres for kollektivtrafikk og gående.

Ny havnegate i Kristiansand

Bilvei og sykkel- og gangvei mellom Color Line og jernbanen.

Foto: COWI AS

Ny promenade

Planen ser også på løsninger for trafikkavvikling til containerhavna, Kilden og Silokaia.

– Som du ser av illustrasjonene, har vi laget en løsning i Havnegata der jernbanesporet er lagt på utsida av gata. Dette ivaretar sikkerheten bedre enn «den gamle» løsningen med sporet i gata. Samtidig legger planen opp til at arealene langs sjøen, mellom jernbanesporet og sjøen, blir havnepromenade for gående, forklarer Øystein Aalen, planleggingsleder for Ny Havnegate og Vestre Strandgate.

– Dette vil bli en god løsning som både Kristiansand Havn, Bane NOR, kommunen og Statens vegvesen er enig om, legger han til.

Biltrafikken flyttes fra Vestre Strandgate til Havnegata for å bedre forholdene for kollektivtrafikken. Bussholdeplasser og fortau skal utbedres, med blant annet nytt steinbelegg.

– Ny belysning, nytt gateutstyr og planting av trær vil bidra til at gata blir mye finere enn i dag, sier Aalen.

Ny havnegate i kristiansand

Ett felt for buss og ett felt for bil ut av byen i Vestre Strandgate. Inn til byen blir det kun tillatt for busser.

Foto: COWI AS

Gode byrom

Mål for prosjektet har vært:

• Avlaste Vestre Strandgate slik at kollektivtrafikken blir prioritert.

• Bygge ny Havnegate slik at denne gir god innfart til Kvadraturen fra vest.

• Sikrere gang- og sykkelveg/fortau med færrest mulig kryssinger i plan.

• Etablere gater med god tilpasning til bymiljøet, skape gode byrom og en god forbindelse mellom torvet og sjøen.

• Effektiv atkomst til Havna for næringstrafikken.

• Opprettholde jernbanesporet til containerhavna og legge til rette for nytt jernbanespor til fergeterminalen.

• Fordele trafikken mellom kryssene på E18 ved Gartnerløkka, Arkivet, Festningsgata slik at minst mulig kø oppstår på E18.

Ny havnegate i kristiansans

Ett felt for buss og ett felt for bil ut av byen i Vestre Strandgate. Inn til byen blir det kun tillatt for busser.

Nesten ferdig

Statens vegvesen er så å si ferdig med planarbeidet og vil snart sende forslaget til reguleringsplan til kommunen for behandling.

– Vi regner med at planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av mars, avslutter Aasen.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %