Krever fortgang i batteriutbyggingen av mobilnettet

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder er kritisk til at bare 39 kommuner har mobilnett som virker etter langvarig strømbrudd.

Ledning tatt av tre i Åfjord i Sør-Trøndelag

Falne trær står bak de fleste strømbruddene. Ekstremværet «Knud» sørget for flere hendelser.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

NRK fortalte tirsdag at flesteparten av landets 422 kommuner mister mobilnettet etter bare få timer med strømbrudd.

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Kari Henriksen (Ap), er kritisk til at bare 39 kommuner i Norge har mobilnett dersom strømbruddet varer lengre enn to til fire timer. Da faller de fleste basestasjonene ut på grunn av lav batterikapasitet.

Justisministeren må svare

Kari Henriksen har stilt spørsmål til statsråden knyttet til at både nødnettet og mobil-nettet forsvant under stormen for drøyt én uke siden.

– Jeg regner med svar i løpet av kort tid, sier Henriksen.

Henriksen mener at både staten, kommunene og mobilselskaper må innrette seg i tiden og sørge for at nettene tåler ekstremvær.

– Når vi får disse naturkatastrofen, må vi være trygge på at det virker, mener Henriksen.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder Arbeiderparti mener det ikke er godt nok at bare 39 kommuner har tilgang til mobilnettet ved langvarig strømbrudd.

Foto: Nina Kristiin Vraa

Var uten mobildekning

Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) i Kvinesdal vikarierer på Stortinget.

Hans kommune var uten mobildekning i minst et par timer under ekstremværet «Knud». Selv fikk han erfare å være ordfører uten mobilsamband.

Strømstolpe blåste over ende på Lista i Farsund

Ekstremværet «Knud» førte til flere strømbrudd i Agder. På Lista blåste strømstolpen ned og lå over veien.

Foto: Lars Eie / NRK

– Det var ingen god følelse. Jeg vurderte om jeg skulle kjøre til et dekningsområde, sier Kvinlaug.

– Nå hadde vi forberedt oss godt og jeg hadde akkurat snakket med sentrale personer i kommuneadministrasjonen før nettet forsvant, forklarer Kvinlaug.

Kvinlaug får støtte av ordførerkollegaene på Agder. Han vil nå forfølge saken på Stortinget.

Per Sverre Kvinlaug

Ordfører i Kvinesdal fungerer nå som representant for KrF på Stortinget. Han vil løfte saken om mobilnett som forsvinner etter strømbrudd.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Foreslår aggregat

Ordfører i Hægebostad, Magrethe Handeland foreslår å bruke aggregat på basestasjonene.

– Bønder og mange andre er pålagt å ha aggregat dersom strømmen forsvinner. Hvorfor kan ikke Telenor også ha aggregat på basestasjonene, sier Handeland spørrende.

Ordfører i Hægebostad, Margrethe Handeland (Sp)

Ordfører i Hægebostad, Margrethe Handeland, mener det oppstår krevende situasjoner for kommunene og helsetjenesten når mobilnettet faller ut.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ikke mulig

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, sier det ikke er praktisk mulig.

– Det betyr store utbygginger på basestasjonene. De må ha en dieseltank på 8000 liter. Det er ikke gunstig med tanke på miljøet, sier Amundsen.

Myndighetenes krav til enkelte basestasjoner er at de skal kunne driftes i bare to til fire timer på batteri.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal mener Telenors svar ikke er godt nok.

– Det finnes mye teknologi. Svaret fra Telenor er ikke godt nok. Det handler om sikkerhet, sier han.

Dekningsdirektør

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, mener det er ikke praktisk mulig med aggregat. Han sier også at Telenor tilfredsstiller myndighetenes krav når det gjelder batterikapasitet.

Foto: Solveig Svarstad / NRK