Hopp til innhold

Kristiansand viktig for Bjørneboe

Jens Bjørneboes oppvekst i Kristiansand har hittil vært sterkt undervurdert for forståelsen av hans voksne liv og forfatterskap.

Jens Bjørneboe
Foto: NRK

Professor Tore Rem har skrevet en nye biografi om Bjørneboe og er i dag på Protestfestivalen i Kristiansand for nettopp å snakke om biografien.

- Tidligere litteratur har ikke maktet å betone oppveksten i Kristiansand godt nok, mener han.

Tynt om barndom

Rem viser blant annet til at tidligere biografer har slått fast at Bjørnesboes far var konsul uten å gå inn på hva det betydde.

- Hvor mange konsuler var det i Kristiansand og hva betydde det?I det hele tatt har det vært litt tynt og vagt når det gjelder tilnærmingen til det historiske Kristiansand og familien Bjørneboe, sier Rem

Rem mener et av de aller viktigste motivene i Bjørneboes forfatterskap er barndom og ungdom, og trekker fram skoleromanen "Jonas" som det beste eksempelet på det.

- Spørsmålet er hvorfor han vender tilbake til dette tema, ikke minst for en forfatter som i sin skrivestil er selvbiografisk, mener Rem.

Tidligere oppfatninger om Jens Bjørneboes forfatterskap har gått ut på at han nærmest rømte fra byen for aldri å vende tilbake.

- Bruddet med Kristiansand er ikke viktig, mener Rem, som også peker på spenningen mellom Bjørneboe-familiens indre liv og borgerligheten.

Avskydde borgerskapet

Gjennom hele oppveksten gikk det nedoverbakke med farens rederivirksomhet fra jobbetid til depresjon. Dette må ha påvirket familielivet, mener han.

- Foreldrene var åpenbart uenige om hvordan de skulle forholde seg til økonomien. Forholdet til borgerligheten er ekstremt viktig for Bjørneboe. Han fikk en avstand og avsjy til borgerligheten og borgerskapet fordi han visste veldig godt hva det innebar, sier Tore Rem.

Hans biografi om Jens Bjørneboe er ventet om to år.