Normal

KrF vil skjerme barn som sliter

Kristiansand KrFs Steinar Kristiansen lover å gå foran i budsjettkampen for barnehagebarn som sliter. 400 barn trenger ekstra oppfølging fra høsten.

Barnehage

Barnehagene i Kristiansand har meldt inn 400 barn som trenger ekstra oppfølging, tiltak beregnet til rundt 2300 timer per uke.

Foto: Illustrasjonsfoto colourbox.com

Ressursene rekker bare til å dekke halve behovet.

Spesialpedagoger slo fredag alarm, og sa til NRK at de ikke rekker å hjelpe barn som sliter med sein utvikling, dårlig språk, unormal atferd.

Problemet gjelder også for mange med minoritetsspråklig bakgrunn.

– Dessverre kjennetegnes Kristiansand av sein innsats mot barn og unge som har problemer. Dette ønsker KrF å snu, sier Steinar Kristiansen.

Han lover skjerpet innsats på dette feltet når budsjettkampen starter til høsten.

- Uetisk å ikke handle

Og kamp vil det bli.

Barnehageetaten i Kristiansand fikk et kjempeunderskudd i 2010, i utgangspunktet beregnet til over 20 millioner kroner.

Noen kuttforslag er vedtatt, flere innsparinger er på vei.

All ekstrainnsats mot barnehagebarn koordineres av Pedagogisk støtteenhet for barnehager.

Med over 50 årsverk får de det meste av sitt budsjett gjennom øremerkede midler fra staten. I høst vil de be om 3-4 millioner kroner fra kommunekassa.

- Vi har nærmest bare kapasitet til å hjelpe de utagerende guttene og de med spesielle, helserelaterte behov. De vi kaller "gråsonebarna" havner utenfor. Jeg frykter dette blir fremtidens mobbeofre, sier fagleder Marianne Godtfredsen.

Hun kaller det uetisk når politikerne ikke retter nok hjelp mot de yngste, og viser til forskning som påviser at slik innsats gir mest effekt.

- Helt uakseptabelt

Steinar Kristiansen kan ikke love budsjettmillioner:

- Vi skal se nærmere på dette. Vi har gitt 250.000 til en undersøkelse på dette feltet, og ved budsjettbehandlingen i høst skal dette gis prioritet, sier han.

- Dette er barn som ekspertene frykter blir mobbeofre. Er det akseptabelt at Kristiansand lar være å trå til overfor denne gruppa?

- Nei, det er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det på den måten, sier han.

Høyres Espen Saga sa fredag at han er kjent med behovet som er meldt inn fra barnehagene i Kristiansand.

- Dette er absolutt ikke godt nok. Men problemet er at vi ikke får nok penger fra staten, slik at vi kan gi det tilbudet vi ønsker, sier han.