KrF-ordfører i Vegårshei

Kjetil Torp fra Kristelig Folkeparti blir ordfører i Vegårshei, og Lars Espeland fra Høyre blir varaordfører.

Kjetil Torp

Kjetil Torp fra Kristelig Folkeparti gleder seg til å ta fatt på jobben som ordfører, men tror de neste fire årene vil bli krevende, særlig på grunn av presset kommuneøkonomi.

Foto: Kristelig Folkeparti

Leder for Vegårshei Høyre, Erik Værland, sier at opposisjonspartiene på Vegårshei har gitt velgerne løfte om å stå sammen også etter valget for å danne en sterk og bred politisk allianse.

Partiene har lovet å takle den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen.

– Med bakgrunn i dette har partene sittet sammen og dialogen har vært og er god, sier Værland i en pressemelding.

Samler seg om Torp

Lars Espeland (H)

Lars Espeland (H) blir varaordfører i Vegårshei.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han sier partiene er enige om at ordfører for den kommende kommunestyreperioden blir Kjetil Torp fra Kristelig Folkeparti.

Varaordfører for den kommende kommunestyreperioden blir Lars Espeland fra Høyre.

Når det gjelder fordelingen til formannskapet får KrF 1 representant, Høyre får 2 representanter og Sp får 2 representanter.

– Blir krevende

– Jeg gleder meg og er selvfølgelig veldig spent på oppgaven. Dette er noe jeg ikke har gjort før, men jeg har god erfaring som politiker og håper det skal være til hjelp, sier Kjetil Torp.

Han er glad for at KrF, Høyre og Senterpartiet har et solid flertall i kommunestyret, og mener han har gode folk å spille på i alle gruppene.

Torp sier den den store utfordringen de neste fire årene blir økonomi.

– Det kommer til å bli tøffe tak og det kommer til å bli krevende både for ordfører og kommunestyret.

– Kommunestyret har allerede satt i gang en snuoperasjon, og det blir spennende å se om jobben som er påbegynt for å øke inntektene og minske utgiftene er nok til å få kommuneøkonomi i balanse. Vi har hatt store underskudd de siste årene og har brukt opp reservene.