KrF har fordelt stortingsverv

Hans Fredrik Grøvan blir parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe. Grøvan skal også sitte i utdannings- og forskningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Kjell Ingolf Ropstad skal sitte i finanskomiteen og Torhild Bransdal får plass i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Hans Fredrik Grøvan
Foto: Svein Sundsdal / NRK