Kongsgård reddet

Sparekravet til spesialsykehuset er blitt kraftig redusert.

Kongsgårdheimen
Foto: NRK

Driften ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård i Kristiansand fortsetter.

For få uker siden var det planer om å legge ned dette rehabiliteringstilbudet.

Men nå senker styret for Helse Sørøst sykehusets innsparingskrav fra 37 til bare tre millioner kroner.

Dermed kan dette rehabiliteringstilbudet i Kristiansand opprettholdes.

De ansatte ble orientert om det nye vedtaket på et allmøte tidligere i dag.

LES OGSÅ: Vil forhandle