Klare hvis man får ny korona-topp

De tre sykehusene på Agder er langt bedre rustet til å håndtere korona-oppblomstring nå, i forhold til i mars.
Men en kraftig smittetopp vil uansett bli vanskelig å håndtere.

De tre sykehusene på Agder er langt bedre rustet til å håndtere korona-oppblomstring nå, i forhold til i mars. 
Men en kraftig smittetopp vil uansett bli vanskelig å håndtere.