Kan miste statsstøtte

Dårligere busstilbud i Kristiansand kan bety mindre statsstøtte ved neste års tildeling.

Buss Kristiansand

- I år har enkelte byer fått redusert tildelingen fordi de ikke har god nok utvikling på disse områdene, advarer Samferdselsministeren.

Foto: Svein sundsdal / NRK

Kommunen får i år 18 milllioner kroner i belønning av at regjeringen, som har vært fornøyd med kollektivtilbudet kommunen har hatt. Nå er imidlertid antall bussavganger redusert, og dette kan gi kommunen mindre statsstøtte når tildelingen for neste år skal utredes. Klarer kommunen å bedre tilbudet, kan tildelingen til gjengjeld bli enda høyere.

Får mer til buss

Må løse problemene

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er kjent med reduksjonen i kollektivtilbudet i Kristiansand.

- Det er visse problemer nå, som ikke er influert på denne tildelingen. Vi skal jo også tildele for kommende år, og jeg håper at de greier å løse de utfordringene de har i Kristiansand nå, sier Navarsete.

Liv Signe Navarsete.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. (Arkivfoto)

Foto: unknown / SCANPIX

- Hvis utviklingen går i feil retning - at biltrafikken øker og kollektivtrafikken går ned, vil kommunen stille svakere når midlene skal fordelesdeles neste gang. I år har enkelte byer fått redusert tildelingen fordi de ikke har god nok utvikling på disse områdene, advarer Samferdselsministeren.

Mindre kollektivtrafikk

Billigere til Oslo

Kan også få mer

Om Kristiansand derimot klarer å bedre kollektivtilbudet igjen, vil det neste år vanke enda mer penger i potten, om det blir klimaforlik på Stortinget. Tildelingen kan i beste fall bli fordoblet.

- Det betinger at vi kan sette oss ned å lage en langsiktig avtale der det er sterkere restriksjoner på biltrafikk. Jeg håper vi kan finne gode løsninger på de utfordringene Kristiansand står ovenfor, sier Navarsete.

Lover godt busstilbud