Kan drikkes i morgen

Onsdag friskmeldes etter alt å dømme drikkevannet i Arendal.

Drikkevann
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

850 husstander i Arendal blir fortsatt anbefalt å koke drikkevannet tirsdag ettermiddag, selv om alt nå tyder på at vannet er rent.

I dag er det tatt vannprøver 13 ulike steder, og det er ikke funnet kloakk i grunnen nær det sprukne røret.

Richard Hellstrøm i infrastruktur i Arendal kommune, sier folk trolig kan begynne å drikke vann fra springen i morgen.

Føre var

- Etter all sannsynlighet er vannkvaliteten her helt topp, men for sikkerhets skyld tar vi vannprøver som vi sender til analyse. De prøvene vil vi få svar på i løpet av onsdagen, sier Hellstrøm.

Det finnes en mulighet for at det kan være ecolibakterier i drikkevannet, etter et brudd i hovedledningen som forsyner østlige deler av byen med vann, selv om det er lite sannsynlig.

- Bruddet var på en gunstig plass. Det går ikke kloakkledning i den samme grøften som vannledning der rørbruddet skjedde. Men det er kommet en del bevegelse i vannet, noe som gjør at vi er føre var. Derfor må folk koke vannet helt til vi får svar på prøvene, sier Hellstrøm.

Områder som oppfordres til å koke vannet er Ribberåsen, Nordre Kirkefjell, Jovannslia, Solåsen og Songeheia. Husstander i andre områder kan trygt drikke vann fra springen.

Vannet strømmer ut av hovedledningen

Vannet strømmer ut av hovedledningen, etter at den ble sprengt i forbindelse med anleggsarbeid ved Nyli i Arendal mandag formiddag.

Foto: Bierud, Espen / Espen Bierud/NRK