Jordmor skal holde gravide i jobb

Vest-Agder fylkeskommune har ansatt en jordmor for å få ned sykefraværet blant gravide.

Gravid

Mange gravide blir sykemeldt under graviditeten. Flere arbeidsplasser tilrettelegger nå for at den gravide kan fortsette lengre i jobben.

Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

Marianne Gjellestad

Jordmor Marianne Gjellestad skal hjelpe gravide til å fortsette lengre i jobben.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

Fylkeskommunen har ansatt en jordmor i en 20 prosent stilling fram til sommeren, som et prøveprosjekt.

Jordmor Marianne Gjellestad tror dette vil holde flere gravide på jobb.

– Det har vært et høyt sykefravær, spesielt i enkelte grupper. Da gjelder det å få tilrettelagt best mulig for de gravide, så de kan være i jobb og ha en god arbeidsdag så lenge som mulig, sier Gjellestad.

Kan gi gode råd

I Vest-Agder fylkeskommune jobber det omkring 1 500 personer. Rent statistisk betyr det at rundt 20 personer blir gravide hvert år.

Ifølge Gjellestad vil enkel rådgivning og tilrettelegging hjelpe mange av disse til å være mye mer på jobb gjennom graviditeten enn det mange har vært så langt.

– Jeg kommer til deres arbeidsplass og møter dem sammen med deres leder. Sammen finner vi løsninger på hva vi kan gjøre for at den gravide skal ha en god arbeidsdag.

Kari Veggeland

Kari Veggeland er personalrådgiver hos Vest-Agder fylkeskommune.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

– Det er veldig viktig del av den gravides hverdag, hvordan hun har det i livet med jobben. Det er veldig mye god helse i å ha det godt på jobben.

I første omgang har fylkeskommunen ansatt jordmoren i en 20 prosent vikarstilling fram til sommeren. Deretter skal prosjektet evalueres og eventuelt videreføres.

Lignende tilbud til gravide finnes flere steder, blant annet på Sørlandet sykehus og i Kristiansand kommune.

Personalrådgiver Kari Veggeland tror en jordmor, med sin fagkompetanse, kan gi mye hjelp.

– En jordmor kan komme med mye god rådgivning. Det handler om hva som er trygt for den gravide på arbeidsplassen, hva man må være forsiktig med, og hvordan man på best mulige måte kan tilrettelegge arbeidet, sier Veggeland.

Glad for prosjektet

Synnøve Prebensen er hovedtillitsvalgt for mange av de ansatte i fylkeskommunen. Hun applauderer prosjektet.

– Det synes vi er ganske fantastisk. Ett av mine medlemmer kunne fortelle at hun ved en tidligere graviditet ble ganske tidlig sykemeldt. Nå er arbeidet lagt til rette slik at hun står veldig mye lengre i jobb. Hun er veldig fornøyd og synes dette har vært veldig bra, sier Prebensen.

– Er det å være gravid en gyldig grunn til å sykemelde seg?

– Man er ikke syk når man er gravid, men det er heller ikke vanlig for en kvinne å være gravid. Selv om man er frisk er det en del ting som er vanskeligere å gjøre. Det er veldig individuelt, og nettopp derfor er det så viktig med individuell tilrettelegging, sier Gjellestad.