Gjennomførte «hemmelig» beredskapstest

Da innsatsstyrken til Heimevernet på Sørlandet ble kalt inn til beredskapsøvelse onsdag måtte folk over hele Agder slippe det de hadde i hendene.

Heimevernet kalte inn mannskapet for å sjekke hurtigheten.

NETT-TV: HV testet beredskapen på Sørlandet. I videoen intervjues lagfører Hans Kåre Rasmussen, sersjant Øyvind Tvedt og kvartermester Jon Danielsen i HV08. (Videojournalist Anne Wirsching).

Øvelsen var ikke varslet på forhånd og kom uventet på innsatsstyrken i Heimevernet.

Innsatsstyrken med navnet «Osprey Varg» er vervede soldater som har skrevet treårskontrakt og trener langt mer enn vanlige heimevernssoldater. Flere har også bakgrunn fra utenlandsoppdrag.

Klokken elleve fikk innsatsstyrken i Agder melding om å møte med utstyr og uniform på flyplassen i Kristiansand. Styrken måtte være klar innen 24 timer. Noen hadde lang vei og måtte komme seg dit med fly fra både Oslo og Bergen, opplyser HV-08.

Var i bilen da meldingen kom

– Jeg var i bilen og fikk SMS om at jeg måtte møte opp snarest. Jeg fikk organisert privatsituasjonen hjemme, hentet utstyret mitt og kjørte til Kjevik, sier lagfører Hans Kåre Rasmussen i innsatsstyrken HV-08.

Han synes det var bra å få testet at styrken han er en del av fungerer slik den skal.

– Det er viktig å få trent hele organisasjonen fra meldingen kommer til vi står her hvor vi står nå. Spesielt med tanke på situasjonen i verden for tiden. Det føles enda mer reelt når vi ser det som foregår rundt oss, sier Rasmussen.

Utstyret til HV-soldatene skal ligge klart hjemme hos hver enkelt soldat.

– Det er viktig for å vite hvor lang tid det tar å samle troppen og få testet rutinene. Vi har utstyret ferdig pakket, så det skal bare være å kaste seg rundt, sier sersjant Øyvind Tvedt i HV-08.

– Alle var på plass

Klokken 22 var øvelsen avsluttet.

– Vi er særdeles fornøyde. Alle som skulle være der var på plass og alt forløp slik det skulle, sier kaptein Rolf Meisner som er troppssjef for innsatsstyrken til HV-08.

– Hovedmålet med denne øvelsen var å ha en uvarslet øvelse der vi få inn våre egne varslingsrutiner. Folk flest var på jobb da de fikk melding om oppmøte, og de første var på plass her allerede klokken 12.15. Det gikk veldig fort, sier Meisner.