Hopp til innhold

Høy strømpris rammer idrettslag – kan bli dyrere for medlemmene

Høy strømpris kan føre til høyere kontingent for medlemmer i idrettslag. Staten vil hjelpe, men vet ikke når.

Grimstad turnhall

Idrettslagene håper ikke de må sette opp medlemsavgiften på grunn av høy strømpris.

Foto: GTIF

– Totalt har strømutgiftene våre kommet på 160.000 mer enn vi hadde budsjettert for, sier daglig leder i Grimstad Turn- og idrettsforening Anne Kjersti Wiig.

På ett år er strømprisen i hallen økt med mer enn det dobbelte.

Det merkes på strømregninga, til tross for at hallen var stengt i nesten hele desember.

Grimstad turnhall

Turnhallen i Grimstad ønsker å være et idrettsanlegg for alle.

Foto: GTIF

Å sette opp medlemskontingenten kan bli siste utvei for klubben, men det håper de å unngå.

– Vi vil være en klubb for alle. Foreldre har også høye utgifter nå, sier Wiig.

Hun forteller at de har noe oppsparte midler og at de jobber med å finne andre løsninger.

– Du skal selge ganske mange vafler for å dekke den økte kostnaden.

Anne Kjersti Wiig

Wiig forteller de gjør alt de kan for å unngå å sette opp medlemsavgiften.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Pengene må komme fra et sted

– Hvis idretten skal være for alle, må vi tilby aktiviteten så billig som mulig, sier Åse Mortensen.

Hun er daglig leder i Arendal og Grimstad rideklubb, som også er rammet av skyhøye strømregninger.

Uten noen statsstøtte frykter hun at medlemsavgiften må skrus opp.

– Når vi får høyere utgifter er det klart vi må hente pengene et sted. Da risikerer vi at det blir dyrere for medlemmene, sier Mortensen.

Bekymringsfullt

Idrettslagenes strømkostnader økte med 40.000 kroner i snitt i november og desember.

Det kommer frem i en undersøkelse Norges idrettsforbund publiserte på fredag.

Over 350 idrettslag har svart på undersøkelsen så lagt.

– Dette er svært bekymringsfullt. Mange idrettslag står i en svært vanskelig økonomisk situasjon og har små økonomiske reserver, sier generalsekretær i Idrettsforbundet, Nils Einar Aas.

Han sier til NRK at økningen kan føre til stengte idrettsanlegg, økte medlemsavgifter og i verste fall konkurser.

– Det er overhodet ikke ønskelig. Vi vil ha høyest mulig aktivitet og lave kostnader slik at alle som vil kan være med i idretten.

Nils Einar Aas

Aas håper det kommer en støtteordning om få dager

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Håper en støtteordning kommer snart

Aas forteller at de har vært i løpende dialog med regjeringen siden starten av desember for å finne en løsning.

– Vi håper det kommer en kompensasjonsordning for å holde anleggene åpne slik at kostnadene ikke skyves over på medlemmene.

Han tolker signalene fra myndighetene som at det jobbes med en løsning, og håper det er på plass i løpet av få dager.

– Forbundet har en forventning om at denne vil ha tilbakevirkende kraft, slik at betalte regninger også kompenseres.

Kan ikke love en eksakt dato

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) bekrefter ovenfor NRK at regjeringen ser på løsninger for å hjelpe idretten gjennom strømkrisa.

– Vi er opptatt av at idretten skal være åpen og tilgjengelig for alle, og at det ikke skal være høye medlemsavgifter, sier hun.

Noen eksakt dato kan ikke statsråden love.

Anette Trettebergstuen møter ledere i Norges idrettsforbund

Kulturministeren vil hjelpe idrettslagene, men vet ikke når en ordning kommer på plass.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum