NRK Meny
Normal

Heimevernet stod klar til å hjelpe

Heimevernet stod klar til å hjelpe under flomkatastrofen, men ble aldri tilkalt. Politiet mener de hadde tilstrekkelig med mannskap, og så det aldri som nødvendig å be om hjelp.

Oversvømt hus i Tovdalselva

Beboerne på Drangsholt utenfor Kristiansand måtte på egen hånd evakuere i de kalde og strie vannmassene.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Stabssjef i Heimevernet i Agder og Rogaland, Ivar Hoff, forteller at de før helgen sendte ut beskjed til sine områdeledere i Agder om å være i beredskap.

– Vi ga beskjed til noen av våre områdeledere i Agder, slik at hvis det kom en anmodning om støtte, så skulle vi være klare, forteller han.

Men det kom aldri noen henvendelse, verken fra politiet eller Fylkesmannen.

Stabssjef i Agderpolitiet, Morten Sjustøl, forteller at samarbeidet mellom politiet og Heimevernet er regulert i en egen bistandsinstruks.

Der står det at politiet kan be om bistand fra Forsvaret når politiets ressurser ikke er tilstrekkelig.

– Vi hadde forberedt oss godt, og oppbemannet tilstrekkelig, så politiet opplevde aldri at vi ikke hadde nok ressurser til å håndtere situasjonen.

Ivar Hoff -stabssjef HV-08

Stabssjef og nestkommanderende i HV-08, Ivar Hoff, hadde varslet sine områdeledere om å være i beredskap under flomkatastrofen.

Foto: Privat

Kraftig kritikk av beredskapsetatene

Grenda Drangsholt i utkanten av Kristiansand er et av stedene som ble hardest rammet av flommen.

Mange av beboerne mener de ikke fikk tilstrekkelig hjelp under flommen, og har i etterkant rettet kraftig kritikk mot beredskapsetatene.

Både Sivilforsvaret og brannvesenet bistod politiet i evakueringer og andre redningsoppdrag under flommen.

Både kommunen og politiet mener de hadde god nok beredskap.

Likevel innrømmer Sjustøl i politiet at det var en kombinasjon av tilfeldigheter og rask responstid som gjorde at ingen liv gikk tapt, under det som beskrives som en av de verste flomkatastrofene på Agder noensinne.

– Personer har observert folk i nød, og nødetatene har vært såpass raskt til stede at de har klart å redde de som har vært utsatt for hendelser i løpet av uka.

Morten Sjustøl

Morten Sjustøl, stabssjef i politiet på Agder, sier en kombinasjon av tilfeldigheter gjorde at ingen liv gikk tapt under flommen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Les også: Politiet innrømmer: – Kunne vært evakuert

Må være ekstraordinært

Ivar Hoff i HV-08, presiserer at Heimevernet kun kalles inn ved ekstraordinære hendelser, der det er fare for at liv kan gå tapt, eller at helsen til befolkningen kan forverres.

Han forteller at de har bistått ved lignende katastrofer tidligere, senest i fjor, da Bjerkreimselva i Rogaland gikk over sine bredder.

– Da ble det kalt på et heimevernsområdet som var til støtte for politiet i området Lyngdal og Vikeså. Vi var inne og sikret trafikk og var til stede for å unngå at liv skulle gå tapt.

Hoff ønsker ikke å spekulere i om de burde vært tilkalt under flommen denne uka.

– Vi er nå her og vi er klare, det er mitt budskap.