NRK Meny
Normal

Bedre kreftresultater - vil utvikle prostatakreftsenter

Sørlandet sykehus har i løpet av det siste året klart å bedre resultatene ved prostatakreft-operasjoner betydelig. En av årsakene er den såkalte kreftroboten. Nå ønsker sykehuset å utvikle et prostatasenter.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus ønsker å bli bedre på behandling av prostatakreft, og såker nå om å utvikle et prostatasenter.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

For to år siden viste tall fra kvalitetsregisteret for prostatakreft at nesten 40 prosent av prostatakreft-opererte ved Sørlandet sykehus hadde kreftceller igjen i snittflaten etter operasjonen. Nå er tallet nede i 10-15 prosent.

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler ved Kirurgisk klinikk er svært fornøyd med resultatet. - For pasientene betyr dette at færre trenger etterbehandling i form av stråling.

Foto: Leif Dalen / NRK

Klinikksjef Geir Bøhler ved Kirurgisk klinikk er svært fornøyd med resultatet. For pasientene betyr dette at færre trenger etterbehandling i form av stråling.

– Alle pasientene blir nå vurdert av et tverrfaglig team av urologer, røntgenleger og andre, sier Bøhler.

– Dette for å bestemme hva som er riktig behandling for den enkelte pasient. I tillegg er all kirurgien samlet omkring roboten i Arendal – med et begrenset antall operatører – og dette kan også ha medført en bedring av resultatene, sier Bøhler.

Søker om å få prostatasenter

For å gi pasienter bedre behandling, skal flere prostatasentre etableres i landet. Sørlandet sykehus søker nå om å få denne funksjonen. Sykehuset opererte i fjor 63 pasienter med såkalt robotkirurgi.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn og vil trolig øke med stigende levealder. Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus mener at pasientvolumet gjør at at diagnostikk og behandling i størst mulig grad bør skje desentralt i helseforetakene.

Per Engstrand

– Vi har ambisiøse mål om å videreutvikle prostatasenteret, sier fagdirektør Per Engstrand.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

I Helse Sør-Øst er det i dag bare Oslo som har et prostatasenter, men spørsmålet om å opprette flere er nå ute på høring. Engstrand ønsker at Sørlandet sykehus skal få et slikt senter og ønsker en modell på linje med brystdiagnostiske sentra som finnes i dag.

Komplett tilbud

I søknaden til Helse Sør-Øst (HSØ) skriver Engstrand at Sørlandet sykehus er det eneste sykehuset utenfor universitetssykehusene i HSØ med et komplett tilbud innen utredning og behandling av prostatakreft.

– Sørlandet sykehus har allerede i dag et fungerende prostatasenter som gjør avansert diagnostikk og som gir behandling ved hjelp av robot, sier Engstrand.

– Vi har ambisiøse mål om å videreutvikle senteret. Nå kan vi søke midler til utstyr for å gjøre enda bedre diagnostikk og for å utføre bedre tester av pasienten før operasjonen.

Konkurrerer med flere sykehus

Han tror sjansene er store for at Sørlandet sykehus skal få dette senteret.

– Det er helt sikkert flere sykehus i Helse Sør-Øst som vil søke. Men jeg tror at vi med vår bakgrunn står sterkt. Vi har et kreftsenter med strålekanoner og et godt fagmiljø av urologer. Og vi kan dokumentere at kvaliteten på behandlingen vår blir stadig bedre, sier fagdirektør Per Engstrand.

Totalt søker Sørlandet sykehus om 900 000 kroner for å styrke prostatasenterfunksjonen. I forslag til statsbudsjett for 2014 er det avsatt 6,2 millioner kroner til drift av minst to prostatasentre i Helse Sør-Øst. 4,1 millioner ligger allerede inne til Oslo universitetssykehus HF.