Hopp til innhold

Hadde sex med mindreårig kjæreste – ble oppsagt som fastlege femten år etter

Sommeren 2005 var den da 19 år gamle gutten sammen med ei jente på 15. Det han gjorde, kosta han senere legejobben. Nå får han erstatning.

Lister tingrett

Mannen, som nå er i midten av 30-årene, gikk til sak mot kommunen som ga han sparken.

Foto: Lars Eie / NRK

 • Etter publisering er det lagt inn opplysninger om hvilke konsekvenser overgrepet har hatt for kvinnen i ettertid. Det er også gjort en endring i ingressen. «Det de gjorde» er erstattet med «Det han gjorde».
 • Det er også lagt inn at jenta nylig hadde fylt 15 år.

– Han er meget skuffet over kommunens behandling. Han ble sparket på dagen, mistet lønna, de hentet telefonen hans og nøklene, sier legens advokat Mette Yvonne Larsen.

Men nå har Lister tingrett gjort avskjedigelsen ugyldig.

Legen i 30-årene er tilkjent 100.000 kroner i erstatning for belastningen han har lidt.

Han er fastlege på et lite sted der «alle kjenner alle».

Rådmannen i den aktuelle kommunen sier de vil vurdere å anke dommen.

Anmeldte etter tolv år

Sommeren 2005 hadde den da 19 år gamle mannen og kjæresten, som nylig hadde fylt 15, sex flere ganger. Forholdet tok slutt etter rundt ett år, ifølge dommen.

Han begynte å studere medisin i 2007 og i 2015 fikk han jobb som fastlege i sitt eget nærområde i en liten innlandskommune i Agder.

Etter to år tikket det inn en anmeldelse hos politiet.

Jenta han hadde vært sammen med tolv år tidligere, anmeldte han nå for seksuell omgang med barn under 16 år.

Saken ble liggende i tre år.

Men i fjor, femten år etter hendelsene, kom den opp for retten.

Han ble dømt til fem måneders betinga fengsel.

Det hadde ikke vært snakk om vold eller tvang, men jenta var mindreårig.

Forholdet preget fornærmede negativt i flere år. Kvinnen har hatt helseplager som retten sa seg enig i relaterte seg til den seksuelle omgangen hun hadde i tenårene.

Legen ble dømt til å betale oppreisningserstatning, ménerstatning og behandlingsutgifter for skade og varige mén.

Mette Yvonne Larsen

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer legen som ble oppsagt.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Uskikket

– Han lot være å anke, og tenkte at saken var ute av verden, sier advokat Mette Yvonne Larsen.

Legen informerte med en gang sine ledere i kommunen om at han nå var dømt for dette.

Han fikk sparken etter få dager.

Kommuneledelsen mente han ikke var skikket til å jobbe med barn og unge med denne dommen mot seg.

Det var også åpnet tilsynssak hos Statens helsetilsyn.

Legen ba om at han heller kunne bli suspendert inntil tilsynssaken var avgjort, men det ville ikke kommunen gå med på.

Kommunen sto på sitt, og hevdet det var umulig for en fastlege å jobbe med barn og unge med en slik dom.

De mente han ikke hadde tillit.

Legen saksøkte kommunen, og krevde å få jobben tilbake.

Underskriftskampanje

I retten kom det frem at innbyggerne hadde startet underskriftskampanje for at han skulle få jobben tilbake.

Retten skriver:

«Forholdene støtter ikke kommunens oppfatning av at den generelle tilliten til NN som lege er svekket blant kommunens innbyggere.»

Retten mener det hadde stilt seg annerledes om legen ble dømt før han ble ansatt, og erkjenner at han har muligens fått en uberettiget fordel.

Retten konkluderer med at legen skal få jobben tilbake, og at han har krav på erstatning.

«... det er lite som tyder på at han etter omstendighetene utgjør noen reell utfordring for omdømmet og tilliten til kommunens helsetjeneste.»

– Vi undrer oss over dette

Rådmannen mener retten ber kommunen fravike Helsepersonellovens bestemmelse:

– Vi undrer oss over dette. Helsepersonell domfelt etter straffeloven § 196 er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming.

Han sier det derfor kan komme en anke:

– Det er viktig for kommunen å få klarhet i dette.

Kommunen er også dømt til å betale legens saksomkostninger på nesten 200.000 kroner.

Advokat Mette Yvonne Larsen, sier legen er svært letta over å kunne gå tilbake til sine 500 pasienter.

– Dommen falt i går og han har rett til inntreden umiddelbart så snart det praktiske er på plass.

Forstår du at kommunen mener det er et problem at en person som er dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år er fastlege for barn og unge?

– Dette handler om et kjæresteforhold mellom en 19 åring og en nesten 16 år gammel jente, og var et åpent forhold for alle i denne bygda. Dette har ingen innvirkning på hans legegjerning i dag.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 0,16 kr
Dyrest kl. 20 1,16 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
  + 6,1 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %