Gang- og sykkelvei fylt av vann

Vann som kommer opp fra bakken, har fylt opp en av gang- og sykkelveiene på Grim i Kristiansand. Vannet begynner også å nærme seg noen av husene i boligområdet.

Gang- og sykkelveien på Grim i Kristiansand flommer over av vann.