Hopp til innhold

Frykter smitte og skogdød

Mattilsynet frykter at en alvorlig plantesykdom som er funnet på prydplanter blant annet i Kristiansand Dyrepark, skal spre seg til norsk natur.

Sak om Phytophtora ramorum, som er oppdaget på planter i Dyreparken i Kristiansand. Mattilsynet krever tiltak for å hindre spredning.

I USA og Storbritannia har sykdommen ført til omfattende skogdød.

Phytophthora ramorum er synderen, en sopplignende organisme som fører til grenvisning på rhododenron.

Den kan også gjøre langt mer omfattende skade dersom den spres til naturen, frykter Mattilsynet.

Tor Taxerås

Gartner Tom Taxerås i Kristiansand Dyrepark skal klippe og destruere syke grener av rododendronbuskene som er angrepet i parken.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Destruerer syke kvister

I Kristiansand dyrepark har organismen ved flere tilfeller blitt oppdaget på prydplantene ved inngangen til Trolldalen, senest nå i høst.

– Tilsynelatende friske kvister uten synlige skader eller sår visner plutselig, sier gartner Tom Håkon Taxerås i Dyreparken.

– Det vi gjør nå er å klippe kvistene helt ned, sier han, og tar tak i en rhododenron-kvist nede ved rota.

– Se, hele den kvisten er faktisk død, nå. Da går jeg bare inn dit, og så kapper jeg den av, forklarer gartneren. Syke og døde grener fjernes og graves ned eller brennes, slik at den fryktede organismen ikke sprer seg til andre planter i eller utenfor parken.

Mattilsynet overvåker

Mattilsynet fører tilsyn med vertsplanter til Phytophthora ramorum, og iverksetter tiltak der den blir oppdaget.

– Vi er bekymret for at den skal smitte over på ville vekster i Norge, sier seniorinspektør Bente Laland i Mattilsynet.

Phytophthora ramorum på rhododenron

Bladene på en rododendronbusk i Dyreparken, tydelig preget av sykdom.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Selv om den stort sett har blitt oppdaget på rhododendron i Norge, har den mulighet til å etablere seg på mange forskjellige typer vertsplanter.

I England har den sykdomsfremkallende organismen dukket opp på japansk lerk, mens den i California, på den amerikanske vestkysten, har ført til omfattende skogdød. Der har sykdommen fått navnet Sudden Oak Death (SOD).

Trives best i fuktige omgivelser

Organismen trives best i fuktig og mildt klima, og av den grunn er den i Norge oftest registrert langs vestlandskysten.

Myndighetene frykter at vekster som norsk eik og blåbærlyng kan bli angrepet av den samme organismen.

Bente Laland

Seniorinspektør Bente Laland i Mattilsynet frykter spredning av plantesykdommen med opphav i organismen Phytophthora ramorum.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er grunnen til at vi har satt i gang visse tiltak for å hindre spredning av sykdommen, sier Laland.

Tiltakene omfatter blant annet tilsyn med hagesentre og krav om destruksjon dersom sykdommen blir oppdaget.

Videre er det innført strenge importrestriksjoner, beskrevet i en egen forskrift.

– Hvis den kommer over på ville vekster, mister vi kontrollen over den. Det er alvorlig, sier Laland i Mattilsynet.

Grundig kartlegging

Etter en omfattende kartlegging av mulige sykdomsutbrudd i parkanlegg og hager, har Mattilsynet fått enkelte svar på prøver tatt av mistenkte utbrudd. Deriblant utbruddet i Dyreparken.

– Vi pålegger dem at de setter i verk tiltak for å hindre spredning. Det kan være at de må fjerne noen beplantninger, skjære tilbake til frisk ved og fjerne smitteførende avfall.

Fortsatt gjenstår flere analysesvar som Mattilsynet er spent på, tatt i parker og hageanlegg i kystnære strøk.

Tor Taxerås med Phytophthora ramorum

Grenene og bladene visner og dør plutselig når de blir angrepet av Phytophthora ramorum, kan gartner Tom Håkon Taxerås fastslå.

Foto: Pål Tegnander / NRK
null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,61 kr
Dyrest kl. 07 3,12 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %