NRK Meny
Normal

Frykter kvinneklinikk blir stengt

Ansatte ved Kvinneklinikken i Kristiansand advarer mot å splitte opp avdelingen for å spare penger.

Tomme senger ved sykehuset i Lillehammer
Foto: SCANPIX / Scanpix

Sykehusledelsen vurderer å spre pasientene på Kvinneklinikken til andre avdelinger for å klare innsparingskravet på 100 millioner kroner i år.

Tillitsvalgt for overlegene ved Kvinneklinikken, Jørgen Vik, advarer mot forslaget. 

- Vi er redd at dette blir en nedleggelse av klinikken i sin nåværende form. Hvis så skjer, vil nærmeste kvinneklinikk være i Stavanger og Skien, sier Vik.

- Rammer de svakeste

En oppsplitting av klinikken vil ramme de svakeste pasientene.

- I dag får våre kreftpasienter en helhetlig behandling. I forslaget til omorganisering risikerer kreftpasienter å måtte forholde seg  til dagkirurgi, senter for kreftbehandling og lindrende enhet, sier Vik

Han mener det mest hensiktsmessige er å videreutvikle Kvinneklinikken som i dag har 22 sengeposter.

- Vi ønsker å modernisere og effektivisere driften, men mener det vil bli både billigere og bedre for pasientene hvis det skjer innenfor husets fire vegger, sier Vik.

Drøfter flere tiltak

Klinikksjef Per Weydahl sier sykehuset drøfter flere innsparingsplaner og at sykehuset er opptatt av å gi Kvinneklinikkens pasienter et godt tilbud, spesielt kreftpasientene