NRK Meny
Normal

Frykter felles fylkesmann er et steg på veien mot ett Agder

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) frykter at vedtaket om én felles fylkesmann på Agder er første steg mot sammenslåing av Aust- og Vest-Agder.

De to stortingsrepresentantene fra Aust-Agder, Freddy de Ruiter (Ap) og Svein Harberg (H) møttes i NRK Sørlandets radiostudio for å debattere om regjeringens avgjørelse om en felles fylkesmann for Aust- og Vest-Agder.

NETT-TV: Het debatt om felles fylkesmann på Agder mellom Freddy de Ruiter og Svein Harberg.

Stortingsrepresentant Freddy de Reuter fra Aust-Agder er ikke glad for nyheten om sammenslåingen av fylkesmannsembetene i de to fylkene fra 2016. Han mener er et sterkt signal fra regjeringen om en fremtidig sammenslåing av Vest- og Aust-Agder.

– Viser forakt for befolkningen

– For tre år siden hadde vi en omfattende folkeavstemning om Aust- og Vest-Agder skulle slå seg sammen. Da sa to av tre austegder nei til sammenslåing. Jeg er redd for at dette er første steg på veien mot sammenslåing av agderfylkene. Jeg synes regjeringen her viser forakt for velgerne i Aust-Agder. Det beklager jeg, sier de Ruiter.

Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg (H) forstår ikke hvordan de Ruiter kan tro dette handler om fylkessammenslåing.

– Dette er en organisering av statens kontorer rundt om i landet. Ikke om noen folkevalgte organer. Nå er det to veldig små statlige embeter som blir ledig på samme tid. Dette er ikke å vise forakt for velgerne. Tvert imot. Her effektiviserer vi, slik vi skal gjøre i staten. Vi får slått sammen de to embetene til en sterkere enhet. Vi får en helhetlig statlig forvaltning av Sørlandet, sier Harberg.

– Dette er bare positivt og har ingenting med fylkeskommunen å gjøre, sier Harberg.

Men de Ruiter blir ikke betrygget av sin stortingskollega fra Høyre.

Jeg frykter at den nye fylkesmannen vil bli en fylkesmann for stor-Kristiansand.

Freddy de Reuter

– Dette er ikke et hvilket som helst embete, sier han, og viser til at fylkesmannen er statens fremste representant i fylkene.

– Kan styrke Aust-Agder

– Jeg frykter at den nye fylkesmannen vil bli en fylkesmann for stor-Kristiansand. Ikke en fylkesmann som vi har hatt i Aust-Agder som har stått på for fylket, som har hatt betydning for Aust-Agder, som kjemper for sykehuset i Arendal og kjemper skulder ved skulder med befolkningen og politikerne, legger han til.

Han tror befolkningen i Aust vil få svekket innflytelse når det blir en felles fylkesmann på Sørlandet.

Høyres Svein Harberg på sin side tror en felles fylkesmann kan styrke Aust-Agders posisjon.

– Vi får et samlet Agder som samlet får en statlig forvalting og en helt annen tyngde når det skal snakkes inn mot sentrale myndigheter. Jeg tror dette er starten som vil skje i flere fylker. Oslo og Akershus har allerede en felles fylkesmann, sier Harberg.

Intern uenighet i Arbeiderpartiet

de Ruiters partikollega i Vest-Agder, stortingspolitiker Kari Henriksen, er veldig fornøyd med vedtaket om en felles fylkesmann på Agder.

Kari Henriksen, Ap

Kari Henriksen (Ap) er positiv til sammenslåingen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Dette har vært en prosess som jeg ønsket. Når det nå skjer er jeg veldig fornøyd. Nå må vi tenke at et felles fylkesmannsembete ikke betyr at ett fylke blir nedprioritert. Det betyr at den som blir fylkesmann må ha et blikk for begge fylker og at ting på sees i en større sammenheng. Det tror jeg er en fordel for oss på Sørlandet, sier Henriksen.

de Reuter sier det er kjent at det er strid internt i Arbeiderpartiet om slike sammenslåinger.

– Ja, det er uenighet om dette akkurat som det er om fylkessammenslåinger, sier han.

– Trenger sterke talspersoner

Han tror likevel ikke at han står alene i dette.

– Nei, jeg tror jeg har folket med meg i denne saken. Det er viktig å ha sterke talspersoner for Aust-Agder inn mot det sentrale politiske miljøet i Oslo. Det er også viktig å ha sterke talspersoner som sikrer sykehuset i Aust-Agder slik at ikke alt blir sentralisert og havner i Kristiansand, sier de Ruiter.

Harberg legger vekt på at man må skille mellom folkevalgte og statlige representanter.

– For meg er dette en statlig organisering, det har ikke noe å gjøre med de folkevalgte organene. de Ruiter sauser sammen begrepene, sier Harberg.

Han legger til at han fortsatt respekterer resultatet som kom i Aust-Agder om sammenslåing av fylkeskommunene.

– Alt henger sammen med alt. Dette vil få konsekvenser for Aust-Agders befolkning, parerer de Ruiter.

Han tror Fylkesmannen på sikt vil havne i Kristiansand

– All historikk viser at de største stikker av med alt, sier de Ruiter.

Uavhengig av fylkenes fremtid

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre sier i dag at han synes det beste for Sørlandet vil være å slå sammen Aust- og Vest-Agder.

Men regjeringens vedtak om en felles fylkesmann på Agder fra 2016 er tatt uavhengig av en fylkessammenslåingsdebatt.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gestikulerer med hendene

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skulle gjerne sett at Aust- og Vest-Agder ble slått sammen.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv, sier han.

– Det er gode faglige og administrative argumenter for å slå sammen fylkesmannsembetene i Agder. Et sammenslått fylkesmannsembete i Agder vil få omtrent samme størrelse som dagens gjennomsnittsembete. Det er små avstander og god offentlig kommunikasjon mellom de to byene hvor det er kontorer, sier Sanner.

Stillingen som fylkesmann for det sammenslåtte embetet blir lyst ut i 2015, opplyser departementet. Og Øystein Djupedal selv sier at han kommer til å søke på stillingen.

– Ja, det kommer jeg til å gjøre. Jeg hadde tenkt å fortsette som fylkesmann i Aust-Agder. Nå er kortene stokket litt annerledes, men jeg har hatt en liten uke å tenke på og har kommet til at jeg har lyst til å søke på denne stillingen, sier Djupedal.

NETT-TV: Spennende grep

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder skal slås sammen fra 2016. Det har regjeringen bestemt.