Hedret fader Christoforos med pris

Fader Christoforos Schuff mottok i dag Fokusprisen fra Diakonforbundet i Agder, for sitt engasjement og sin solidaritet med svakere grupper på Agder.

Fokusprisen

Den ortodokse presten Christoforos Schuff fra Songdalen mottok i dag den såkalt Fokusprisen. Her sammen med prisutdeler Roald Guttormsen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Schuff har vært en talsmann for en enkel livsstil, rettferdig fordeling og solidaritet med mennesker i utsatte situasjoner.

Han har hatt kirkeasylanter i sitt eget hjem og er spesielt kjent for sitt engasjement for romfolk og tiggere. I dag ble han hedret med Fokusprisen.

– En modig mann

– Jeg synes først og fremst at han er en modig mann, ved så tydelig å solidarisere seg med grupper som ellers utsettes for mye hån og spott. Han går foran med et godt eksempel og vi andre blir nesten litt flaue for at vi ikke er flinkere selv. Han er et veldig godt forbilde, sier Roald Guttormsen, regionsansvarlig i Kirkens Nødhjelp.

Det var Guttormsen som i dag delte ut prisen til den ortodokse presten fra Songdalen, og Guttormsen var fornøyd med prisbildet han overrakte.

– Jeg var så heldig å finne et bilde av St. Christoforos, som betyr «den som bærer Kristus», og jeg synes det passet veldig godt til fader Christoforos, sier Guttormsen.

Den ortodokse presten Christoforos Schuff fra Songdalen mottok i dag den såkalt Fokusprisen fra Diakonforbundet i Agder. Schuff har vært en talsmann for en enkel livsstil, rettferdig fordeling og vist solidaritet med mennesker i utsatte situasjoner. Han er spesielt kjent for sitt engasjement for romfolk og tiggere.

SE VIDEO: Soknediakon Mette Brammer Stoveland beundrer fader Christoforos' arbeid.

– En brobygger

Det var mange som hadde gode ord å si om dagens prisvinner.

– Han får i dag en pris som er vel fortjent. Han har gjort et flott arbeid, sier biskop Stein Reinertsen, som også var til stede på prisutdelingen.

Diakon i Lund menighet, Tone Benestad, er svært glad for at prisen gikk til Schuff.

– Han har gått noen skritt inn i et område som mange av oss er reservert overfor. Jeg tenker spesielt på hans møte med romfolket. Sånn har det egentlig alltid vært med diakonien i kirkens historie, det er noen mennesker som går ut av komfortsonen. Han inspirerer, han bygger broer og han har betydd veldig mye for arbeidet flere står sammen om i byen for å støtte romfolket, sier Benestad.