Hopp til innhold

Flere søker seg til Vest-Agder

Flere kommuner i Setesdal vil søke overgang fra Aust-Agder til Vest-Agder.

Fra før har grensekommunene Lillesand, Birkenes og Iveland sagt at de vil søke om overgang til nabofylket. Resultatet etter folkeavstemmingen mandag viste 82 prosent sa nei til ett Agder. . Kun i Setesdal og grensekommunene var det flertall for fylkessammenslåing.

Resultatet har ført til at Evje og Hornnes kommune og Valle vil vurdere et fylkesskifte.

Sender foreløpig søknad

Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad avventer kommunaldepartementets avgjørelse, før endelig søknad om fylkesskifte sendes.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

Et flertall av velgerne (75,5 prosent) i Evje og Hornnes sa ja til sammenslåing av fylkene. Men mens velgerne i de tre andre grensekommunene hadde mulighet til å si om de ved et nei ett Agder, skulle søke om overgang til Vest-Agder - hadde Evje og Hornnes ingen folkeavstemning om det spørsmålet

Evje og Hornnes er likevel klar, ifølge ordfører, Bjørn Ropstad (KrF).

– Vi har et enstemmig kommunestyrevedtak som sier at hvis det blir nei totalt sett i folkeavstemningen så ønsker vi å sende søknad om overflytting til Vest-Agder, sier Ropstad.

Søknaden vil bli sendt sammen de andre kommunene. Så vil Evje og Hornnes kommune be om å få saken tilbake når departementet har tatt en avgjørelse om kommunene får lov til å skifte fylke.

– Da vil vi ta stilling til en endelig sak om vi også skal søke, sier Ropstad.

– Viste sin misnøye

Tarald Myrum

Tarald Myrum mener velgerne tydelig har sagt hva de ønsker i fylkes-saken.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Påtroppende ordfører i Valle, Tarald Myrum fra Senterpartiet, vil ta saken opp i det nye kommunestyret.

I Valle svarte 72,5 prosent ja til fylkessammenslåing, og trolig vil kommunen også søke overgang. Påtroppende ordfører i Valle, Tarald Myrum fra Senterpartiet, vil ta saken opp i det nye kommunestyret.

– Valgresulatet viser at mange er misfornøyde med dagens situasjon. På bakgrunn av det så vil det være naturlig å ta saken opp til vurdering, sier Myrum.

Bykle sitter på vent

Jon Rolf Næss

Jon Rolf Næss vil avvente hav kommunstyret mener om saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I Bykle svarte 54,8 prosent ja til sammenslåing av Aust- og Vest-Agder, men her vil man foreløpig vente med å søke overgang til Vest-Agder, ifølge påtroppende ordfører Jon Rolf Næss (Ap).

– Det er nytt kommunestyre som trer i kraft i midten av oktober og jeg skal ikke foregripe hva de mener, men jeg kan ikke se at det kommer til å bli noen sak oppe hos oss. Vi respekterer en folkeavstemming, sier Næss.