NRK Meny
Normal

Flere menn ringer Kirkens SOS

Flere har ringt Kirkens SOS denne julen enn tidligere år. Økningen er særlig tydelig blant menn.

Kirkens SOS svarer på telefon

En frivillig svarer på telefonen ved et av de 13 kontorene til Kirkens SOS rundt om i landet.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Det har vært en økning i jula i år sammenlignet med tidligere år. Særlig tar menn mer kontakt en de har gjort tidligere juler. For dem er økningen på nesten 30 prosent, sier leder for Kirkens SOS i Agder, Asle Bjorvatn.

Kirkens SOS har 13 kontorer rundt om i landet. Bjorvatn sier det kan være flere grunner til økningen.

– Kanskje vi har vært mer synlige i media og har blitt mer lagt merke til. Kanskje er behovet enda større eller terskelen for å ta kontakt blitt lavere, sier han.

Innringere i kø

Noen dager er det lange køer av innringere.

– Første juledag er det dobbelt så mange telefoner som på en vanlig dag. Samtidig er det vanskelig å få frivillige til å stille opp på slike dager, sier Bjorvatn.

I tillegg er det en nødvendighet at man har tid til den som ringer og hver samtale kan ta lang tid.

– Man skal svare på spørsmål og gå inn samtaler som krever noe av deg. Da er det ikke så lett å finne ordene bestandig, hverken for dem som ringer inn eller sitter på vaktrommet, sier Bjorvatn.

Frivillig arbeid

Asle E. Bjorvatn

Leder for Kirkens SOS i Agder, Asle Bjorvatn.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Telefonen er bemannet av frivillige. I Agder har Kirkens SOS om lag 100 frivillige personer som svarer på telefoner.

– Det er en fantastisk gjeng. De står på døgnet rundt. Også på julaften og nyttårsaften stiller de opp helt gratis, bare for å være et medmenneske, sier Bjorvatn.

Gir ikke råd

De som bemanner telefonen har vært gjennom et 40 timers kurs. Der lærer de blant annet at de ikke skal gi råd.

– Vi skal ikke gi råd. Da må vi heller henvise til andre. Vi skal være medmennesker som lytter til dem. Vi lærer hvordan vi skal grave dypere ned istedenfor å bare snakke om de overfladiske tingene. Vi går inn i en samtale hvor de skal få fortelle sin historie, og hvis den som ringer inn ønsker det går vi dypere inn i ting, sier Bjorvatn.

Ensomhet

Han forteller at det er svært ulikt hvordan samtalene arter seg. Det avhenger blant annet av kjønn og alder på den som ringer. Hovedtyngden av menn som ringer er mellom 35 og 60 år.

– Det handler mest om ensomhet, sier Bjorvatn.

Han mener det er et tydelig trekk ved velferdssamfunnet.

– Jo mer ting vi har, og jo mer vellykket livet skal se ut utenfra, så har vi en side inne i oss som kanskje ikke kommer frem på andre måter, sier Bjorvatn.

Skilsmisser er vanlig blant dem som ringer.

– Når ekteskapet ryker, ungene er hos ekskona og du sitter der alene er det godt å kunne ha noen å prate med. Da er vi der alltid, sier Bjorvatn.

Tause telefoner

Det er ikke uvanlig at den som ringer sier svær lite eller ingenting første gang. Mange blir mer pratsomme etter å ha ringt noen ganger.

– Vi har det vi kaller tause telefoner. Da gjelder det å bare være der. Vi sier at vi er der og kan prate dersom den som ringer ønsker det, hvis ikke er det greit å bare være stille litt, sier Bjorvatn.

Tjenesten er anonym og verken den som ringer eller den som svarer på Kirkens SOS trenger å si navnet sitt.

– Når begge er anonyme kan det være noe som skapes som gjør at man tør si ting man ikke har turt å si til noen tidligere, sier Bjorvatn.

Kirkens SOS har telefonnummer 815 33 300