Flere kan søke om fylkesbytte

Gjerstad bør nå begynne å jobbe for overflytting fra Aust-Agder til Telemark. Det sier påtroppende ordfører i Gjerstad, Kjell Trygve Grunnsvoll.

Kart: Gjerstad og Åmli

Fire grensekommuner vest i Aust-Agder har allerede søkt seg til Vest-Agder. Nå fristes grensekommuner i øst også til å søke fylkesbytte.

Foto: Kart: Kari Løberg Skaar / NRK

Kjell Trygve Grunnsvoll

Påtroppende Gjerstad-ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll fra Senterpartiet tror at Aust-Agder er i ferd med å bli splittet opp.

Foto: Halvard Iversen / NRK

Fire kommuner i Aust-Agder har allerede søkt om overflytting til Vest-Agder. Dette vil splitte fylket hevder Kjell Trygve Grunnsvoll som nå ser østover.

– Søknadene fra kommunene som søker seg mot Vest-Agder, gjør at vi ser mer rmot øst. Det er det ingen tvil om, sier han.

Flere av kommunene øst i Aust-Agder vil kunne følge Gjerstad.

Telemark har manglet interesse

Hvis Kommunal og regiondepartementet skulle si ja til søknadene fra Lillesand, Iveland, Birkenes og Evje og Hornnes kommune, er det også naturlig for oss å se mot Telemark igjen.

Reidar Saga

Åmli har testet Telemarks interesse før uten hell, men ordfører Reidar Saga (Ap) ser ikke bort fra at de vil prøve igjen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det sier ordfører i Åmli, Reidar Saga.

– Vi har jo prøvd å knytte oss mot lenger østover før uten at Telemark har vært så veldig interessert i å ha oss med, men det kan hende at det som nå skjer vil endre ting, sier Saga.

Ingen enkel sak

Anja Hjelseth som er politisk rådgiver i Kommunal- og regiondepartementet, legger ikke skjul på det som nå skjer i Aust-Agder er en vanskelig sak for departementet.

– Det er klart at dette ikke er noen enkel sak. Det viktigste for oss er at vi får se helheten og at vi har en ordentlig utredning av hva dette betyr for Aust-Agder som fylke, sier hun.

– Folk blir frustrert

Nei til ett Agder-bevegelsen forstår at randkommuner øst i Aust-Agder blir frustrerte og nå kikker mot Telemark.

Men leder Jan Rudy Kristensen tror ikke at Aust-Agder vil miste kommuner, og mener folkeavstemningen ga et tydelig signal om at fylket bør bestå.

– Folk blir frustrert fordi dette er en overkjøring av demokratiet. Det har vært en folkeavstemning og folk ønsker ett Aust-Agder. Når det stadig treneres blir folk frustrerte, sier han.

– Tror du konsekvensen blir at Aust-Agder sprekker i begge ender slik vi nå ser tendenser til?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror folkeavstemningen blir respektert. Den blir respektert i fylkeskommunene her – og jeg tror den blir respektert av regjeringa, sier Kristensen.