Skrev under søknad om fylkesbytte

Ordførerne i Iveland, Birkenes og Lillesand skrev mandag under på brevet der de ber om at kommunene blir flyttet til Vest-Agder. Om få dager følger Evje og Hornnes etter, og også i Valle har ordføreren bestemt seg for å jobbe mot overflytting.

Video Aust-Agder-kommuner ba om fylkesbytte

VIDEO: Ordførerne Ole Magne Omdal (Sp) i Iveland, Arild Espegren (KrF) i Birkenes og Arne Thomassen (H) i Lillesand skrev mandag under på søknaden om overflytting til Vest-Agder.

– Vi reiste til Lillesand, for vi tenkte portoen kunne betales av Lillesand, spøkte Iveland-ordføreren under signeringen.

Regner med avklaring innen et år

Søknaden skal ses på av fylkesmannen i Aust-Agder før den sendes videre til kommunaldepartementet.

Det skal utredes hva en overgang vil ha slags konsekvenser for begge fylkene, men Arild Espegren frykter ikke at dette vil dra ut lenger enn et år.

– Vi tror ikke det bør ta lang tid. Det er et nokså enkelt saksforhold og vi kjenner det aller meste av konsekvensene for dette. Så vi burde ha dette på plass i løpet av et års tid, sa Birkenes-ordføreren under signeringen.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har imidlertid varslet en grundig behandling av søknaden.

Søknad om fylkesbytte

Ordfører Arild Espegren i Birkenes setter sin underskrift på brevet.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Evje og Hornnes følger etter

Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad håper å snart kunne feire 17. mai som vest-egd. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Også Evje og Hornnes søker denne uka om å bytte fylke. Dermed vil hele fire kommuner i Aust-Agder ha søkt overgang til Vest-Agder før uka er omme.

Det bekrefter ordfører Bjørn Ropstad til NRK.no.

– Etter all sannsynlighet kommer vi til å sende vår søknad i løpet av denne uka. Torsdag regner jeg med at vi kan signere den og få sendt søknaden, sier Ropstad til NRK.

Han sier søknaden skal utformes i samme spor som de andre kommunenes søknad.

– Vi vil vise til utfordringene vi har og at vi ser dette i sammenheng med søknaden de sender. Men vi har en litt annen sak i og med at vi har et kommunestyrevedtak, vi har ikke folkeavstemning på at vi skal søke overgang. Så kommunestyret må på et eller annet tidspunkt få denne i retur. Det kommer vi nok til å legge vekt på i denne søknaden også, sier Ropstad.

Nytt håp for ett Agder?

Valle kommunes nye ordfører, Tarald Myrum, ønsker også å jobbe for at kommunen skal bli en del av vest-fylket.

Arild Espegren tror ett Agder-bålet kan blusse opp som følge av at grensekommunene i øst vil skifte side.

– Hvis alle grensekommunene vil over til Vest-Agder, at det blir en dominoeffekt av det vi gjør i dag, så kan det rett og slett bli et resultat at regjeringen går inn for ett Agder, tror ordføreren i Birkenes.

KART: Søker overgang til Vest-Agder

De tre røde kommunene har undertegnet overgangssøknaden. Snart blir også Evje og Hornnes rød, og trolig også Valle.

Foto: Grafikk: Kari Løberg Skaar / NRK