Anders fikk seg en skikkelig skoleoverraskelse

Anders Hervik fikk seg en overraskelse da han gjestet formannskapet i Arendal som leder for ungdommens bystyre i ettermiddag.

Anders Hervik

Anders Hervik er strålende fornøyd med at det blir bygget ny skole på Tromøya i Arendal.

Foto: Leif Dalen/NRK

Midt under dialogmøtet mellom politikere og ungdomsrepresentantene, fikk han nemlig vite at det nettopp var blitt enighet om han og de andre elvene på Tromøya får ny skole.

Samtidig blir Sandnes skole sikret videre drift.

– Svært gledelig

Selv går Hervik på Roligheden skole som er preget av stort forfall og vanskelig innemiljø.

Skolen blir nå erstattet av en ny skole i nærheten av dagenskole, på vestre del av øya, mens Sandnes skole består.

– Dette er svært gledelig etter en lang kamp for å få bedre skoleforhold, sier Hervik.

– I vinter ramlet det takstein ned i skolegården vår som ble stengt. Og i en av skolebygningene er mange rom stengt på grunn av helsefare, etter pålegg fra Arbeidstilsynet, sier han.

Det var i kommunens administrasjonsutvalg at det enstemmige vedtaket falt, og formannskapet fulgte så opp og åpner for en ny skolesatsing på øya.

Avgjøres i bystyret

I vedtaket heter det at byggestart skal skje så raskt som praktisk mulig. Høyre har tidligere krevd at byggestart allerede må skje allerede neste år.

Rådmannens forslag om å legge ned Sandnes skole har møtt kraftig motstand fra foreldre og elever ved skolen som nå trolig kan puste lettet ut.

Saken skal endelig avgjøres i bystyret 22. mai.