Fem av åtte får ikke erstatning

Norsk Pasientskadeerstatning har gått gjennom åtte klagesaker etter tarmoperasjoner i Arendal. Kun tre av dem fører til erstatning.

Operasjon

18 pasienter krever erstatning etter mage- og tarmoperasjoner i Arendal. Kun tre av åtte saker behandlet hittil fører til erstatning. (Arkivfoto.)

Foto: NRK

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 18 klager på mage- og tarmoperasjoner ved Arendal sykehus. Åtte av dem er ferdigbehandlet.

– For at vi skal gi medhold til pasienter som krever erstatning må det foreligge en eller annen form for feilbehandling eller annen svikt ved behandlingen. Når noen har fått avslag skyldes det at vi ikke kan se at slike grunner foreligger, sier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i Norsk Pasientskadeerstatning.

– Tre av åtte er mange

Pasient- og brukerombud i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg, er ikke overrasket over svarene i de ferdigbehandlede sakene.

– Det jeg merker meg er at det er tre som har fått medhold. Det er ganske mange. Sett i forhold til hvor ofte folk får medhold ligger dette noe over gjennomsnittet, sier Gotteberg.

Eli Gotteberg, pasient- og brukerombud Aust-Agder

Pasient- og brukerombud i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Sykehuset i Arendal ble fratatt alle mage- og tarmoperasjoner etter at det ble kjent at over 40 pasienter var feiloperert. På den bakgrunnen forstår Gotteberg at det kan virke rart at det ikke blir gitt erstatning i fem av sakene som har vært behandlet hittil.

– Mange hadde nok forventet at flere skulle få medhold, men vi må være klar over at vi her er på et område hvor de operasjonene som har vært gjennomført har vært helt livsnødvendige for pasientene. Erstatningsmessing må man da akseptere en høyere grad av komplikasjoner enn ellers, sier Gotteberg.

Ingen varig skade

Gotteberg understreker at selv om man har blitt feiloperert betyr ikke det at man har fått en varig skade.

– Mange har sluppet varige skader og kommet seg etter operasjonen, selv om de fikk alvorlige komplikasjoner.

Erstatning er hittil utbetalt i to av de tre sakene som har fått medhold. I disse er det til sammen utbetalt 156.000 kroner. Det er lavere enn gjennomsnittet for utbetalinger.

Avslag hos Norsk Pasientskadeerstatning kan ankes.

– Pasienten kan klage et vedtak videre til pasientskadenemnda, sier Gulaker i NPE.