Fastholder mulig brudd på EØS-krav

EFTAs overvåkningsorgan ESA fastholder at Kristiansand kommune kan ha brutt EØS-reglene ved tildeling av en kontrakt for etablering og drift av det nye P-huset under nedre torv. Dersom Norge ikke følger opp denne uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen, skriver EFTA i en pressemelding.

Torvet i Kristiansand
Foto: Svein Sundsdal / NRK