Færre p-plasser

Færre parkeringsplasser når det bygges nytt i sentrum. Det er ett av forslagene mot matpakkekjøring i Kristiansand.

Tangen i Kristiansand

Ved ny utbygging, som her på Tangen, kan p-plasser blir dyre.

Foto: Sellevold, Terje / Terje Sellevold/NRK

Det kan altså bli vanskeligere å være matpakkekjører i Kvadraturen i Kristiansand.

Det er teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand, som nå foreslår flere nye tiltak for å få ned antall biler i byen.

 

Minst viktig trafikk

Blant tiltakene er færre parkeringsplasser i forbindelse med nye forretningsbygg.

Teknisk direktør sier at bakgrunnen er et stadig større problem med sentrumstrafikken i rushtiden.

Han mener den trafikken som er minst nødvendig og viktig for Kvadraturen, er de som bare kjører matpakken sin.

Flere sykkelplasser

Evensen er forberedet på reaksjoner. Ikke minst fordi deler av det politiske miljøet ønsker stor grad av frihet for bruk av biler. Selv om det også er en god del av byens politikere som vil at noe gjøres med trafikken.

Smatidig som tekniske direktør foreslår at matpakkekjørerene får færre parkeringsplasser, vil han også at det skal anlegges flere plasser for sykkelparkering.

Dyrere i Sørlandsparken

Teknisk direktør sier det også er viktig at parkeringspolitikken ikke svekker Kvadraturen som forretningsenter.

Det skal derfor også bli dyrere å etablere pakeringsplasser i Sørlandsparken.