Hopp til innhold

Håper på en mer rettferdig verden

Ellen Rudnes er toppkandidat i partiet Rødt i Vest-Agder og har tro på at det går an å få en mer rettferdig verden.

Ellen Rudnes

Ellen Rudnes (foto: privat)

Foto: Privat

– Rødt kjennetegnes ved å være ærlige, tydelige og modige, sier Rudnes som håper på en plass på Stortinget.

Hun mener jernbanestrukturen er den viktigste enkeltsaken å løse for agderfylkene i neste stortingsperiode.

– Ut fra miljøhensyn er det svært viktig å få bygget en jernbane-infrastruktur som dreier transport fra vei og over til bane, sier Rudnes.

Rudnes er naiv, mener Høyre-ordfører.

Er en tviler

Rudnes er fortsatt en tviler når det gjelder en sammenslåing av Agder-fylkene.

– Her er jeg ennå en tviler. Jeg tror vi får praktiske og demokratiske utfordringer i et stort Agder, mener hun.

Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Jeg mener det er viktig å skape en kultur på Sørlandet hvor åpenhet, toleranse, sjenerøsitet og mangfold erstatter lukkethet, intoleranse og unnfallenhet. Vi må ha en åpen debatt om baksiden av ”det blide Sørlandet” slik at vi kan møte framtiden med en ny selvbevissthet som sørlendinger, sier Rudnes.

Hun tror også at det er viktig å legge inn ekstra midler til forebygging og motivering, slik at ikke problemene forsetter å reprodusere seg selv.

Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Jeg elsker å reise. God tid, god mat og gode venner er også en flott kombinasjon.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i hele landet har fått fem felles spørsmål fra NRK å svare på. Her er Ellen Rudnes svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Rett og slett troen på at en annen verden er mulig. Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Samtidig sliter vi med sult, krig og rasering av naturen. Makt og ressurser er grunnleggende urettferdig fordelt. Vi blir fortalt at det er umulig å gjøre noe med dette. Dagens kapitalistiske samfunn blir presentert som evig og uforanderlig. Men det finnes ingen evigvarende samfunnsformer, ei heller kapitalismen. Rødts mål er en verden uten undertrykking og utbytting som bygger på solidaritet og rettferdighet. En verden der alle mennesker har like vilkår. Målet er ikke at alle mennesker skal være like og leve likt, men være like i verdi og gis like muligheter til å utfolde seg. Rødt står for den demokratisk sosialisme vi trenger for å få til de forandringer verden sårt trenger. Det er derfor jeg har valgt Rødt som mitt parti, svarer Rudnes.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Miljøkrisa må tas på alvor. Klimaendringene har allerede startet og det er svært viktig at vi både lokalt og globalt finner gode løsninger. Det er nå eller aldri.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At vi kan samarbeide om saker.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– SV, for å presse dem og den rødgrønne regjeringa mot venstre.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– FRP, rett og slett fordi de står så fjernt fra oss politisk.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,54 kr
Dyrest kl. 08 0,64 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %