Eldre skal få det bedre

Kommunen jobber med å bedre forholdene etter kraftig kritikk.

Uverdige forhold ved sykehjem
Foto: Helsetilsynet i Vest-Agder

De eldre som bor på Listaheimen i Farsund skal snart få det bedre, ifølge kommunen.

Helsetilsynet i Vest-Agder slaktet aldershjemmet etter å ha undersøkt forholdene der.

LES: DÅRLIG HYGIENE

LES: - ALVORLIGE SVIKT PÅ SYKEHJEM

LES: PASIENTER ISOLERT

Kommunalsjef Jan Gausdal sier at kommunen greier å holde fristen Helsetilsynet har satt for å komme med løsninger på hvordan forholdene skal bedres.

- Helsetilsynet har gitt oss frist fram til 15. august med tilbakemelding på de forholdene de har påpekt i rapporten og hvordan vi vil håndtere dem. Det skal vi klare å gi tilbakemelding på, sier Gausdal.

Kritikkverdige forhold

I rapporten påpekte Helsetilsynet en rekke krtikkverdige forhold ved Listaheimen. Fylkeslege Kristian Hagestad mente standarden lå langt unna de forskriftene som gjelder for slike institusjoner.

LES: REAGERER STERKT PÅ DÅRLIG HYGIENE

Listaheimen

Rom på Listaheimen i Farsund.

Foto: Helsetilsynet i Vest-Agder

I tillegg ble det påpekt manglende tilbud for dem som bor på Listaheimen. Gausdal sier kommunen vil følge opp påleggene fra Helsetilsynet.

- I forhold til de umiddelbare tiltakene, så er vi i gang med å utrede hvordan vi skal gjøre forbedringer på områder som har med hygiene å gjøre; skyllerom, bade- og dusjmuligheter, toalettforhold og avdelingskjøkkenet, sier Gausdal.

LES: LOVER BEDRING PÅ LISTAHEIMEN

Han tror utbedringene vil koste rundt to millioner kroner.

- Nå skal vi ha dette arbeidet ut på en anbudsrunde i slutten av august, men jeg tror jeg kan antyde at det kan være snakk om kostnader på opp mot to millioner kroner.