NRK Meny
Normal

- Uverdig på Listaheimen

Beboerene får ikke forsvarlig pleie på sykehjemmet og Helsetilsynet mener forholdene er uvanlig alvorlige.

Uverdige forhold ved sykehjem

Uverdige forhold ved Listaheimen, bildene er tatt i forbindelse med inspeksjon på heimen.

Foto: Helsetilsynet i Vest-Agder

Det var pårørende til beboere i den eldste fløyen som slo alarm. Her må de 20 beboerene bo på svært kummerlige rom med dusj og toalett på gangen.

- Boforholdene er uverdige og må rettes på snarest, sier Fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad. Han konkluderer med at standarden er langt unna det som forskriftene krever.

Dehydrering og smittesykdomer

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad er ikke fornøyd med forholdene på Listaheimen

Foto: Øystese, Oddgeir / Oddgeir Øystese/NRK

Helsetilsynet var nylig på befaring på Listaheimen. De slår fast at det ikke bare er nedslitte bygninger som er problemet:

- Det er mangelfulle rutiner med å gi vann selv på varme dager. Flere av beboerene skal i følge pårørende ha blitt sendt på sykehus med dehydrering.

- Det er ingen plan for aktiviteter eller fysioterapi. Særlig er tilsynet bekymret for de som er sengeliggende og rullestolbrukere.

Listaheimen

Bilder fra inspeksjon ved Listaheimen.

Foto: Helsetilsynet i Vest-Agder

- Det er mangel på kvalifiserte ansatte og høyt sykefravær på grunn av de dårlige forholdene.

- For dårlig smittevern. Flere smittet av MRSA-bakterien og plassert i isolasjon.

Les: Reagerer sterkt på forholdene

Kommunen lover bedring

Stein Ytterdal

Ordfører Stein A. Ytterdal

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Politikerene i Farsund sier de er klar over at tilbudet på Listaheimen er for dårlig. Ordfører Stein A. Ytterdal sier de allerede er i gang med å se på mulige tiltak.

- Dette er ikke er en god attest å få på et sykehjem, men vi har allerede begynt å arbeide med utbedringer. Vi visste at forholdene på Listaheimen ikke var gode nok, men ikke at det var så alvorlig som beskrevet i rapporten.

Fylkeslegen har gitt Farsund kommune frist til august for å komme med en plan for å bedre forholdene på sykehjemmet. Etter det vil saken bli oversendt Statens Helsetilsyn.