Dyrt å sikre mot dambrudd og flom

Friluftsinteresser kan komme i konflikt med økonomiske interesser når seks dammer ovenfor sykehuset i bymarka i Kristiansand skal utbedres og sikres mot flom.

Demningen ved Øvre Hellerstøvann i Kristiansand

Demningen ved Øvre Hellerstøvann i Bymarka i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Dammene ble bygget på 17- og 1800-tallet og har stor verdi som kulturminner.

– Men i forhold til funksjonen de hadde den gang, har de ingen verdi, sier eiendomssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Roald Torkelsen.

Vannet flommet på sykehuset

Flom Sørlandet sykehus kristiansand

Ved flommen i 2014 ble kjelleren på Sørlandet sykehus Kristiansand fylt av vann.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Analyse av flom på Eg

Analyse av flom på Eg.

Foto: Geodata

Det var etter flommen i 2014 – da vannet trengte inn i kjelleren på sykehuset i Kristiansand – at det ble satt fullt fokus på de gamle historiske dammene i heia ovenfor sykehuset.

Damtilsynet i NVE har tilsynet med alle dammer i Norge. Men de seks dammene ovenfor sykehuset har ikke vært registrert.

Dammene må være klassifisert før sykehuset setter i gang større utbygginger.

Interessemotsetninger

Roald Torkelsen i Vest-Agder fylkeskommune

Eiendomssjef Roald Torkelsen i Vest-Agder fylkeskommune.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

En rapport slår fast at det er behov for omfattende tiltak ved alle de seks dammene. Tre alternativer skisseres: nedlegging av dammene, redusering av dammene eller oppgradering for å tilfredsstille sikkerhetskravene.

– Nå skal vi teste ut hvordan sykehuset, friluftsorganisasjoner, fylkeskonservator og miljøvernmyndigheter reagerer på alternativene, sier Torkelsen.

Han ser ikke bort ifra at det kan bli interessekonflikter når tiltak skal settes opp mot økonomi.

Kulturhistoriske damanlegg

De fire Revetjønndammene ble bygget i 1840 for vannkraft til Eg Sag og senere til vannforsyning/dusj til pasienter ved Eg psykiatriske sykehus. En av damkonstruksjonene er dårlig og ustabil.

Her anbefales å senke vannspeilet og etablere en gangbro over flomløpet for å sikre allmenn ferdsel.

En annen dam er seks meter på det høyeste og i svært dårlig forfatning. Store trær vokser på fyllingen. Full opprustning blir krevende og dyrt.

Konsulentfirmaet Sweco foreslår rivning. Men dette vil være negativt for landskapet. Å redusere dammen blir også bli svært omfattende.

En tredje dam er betydelig lavere enn de to andre og enklere å bevare.

I den fjerde dammen bør vannspeilet senkes ved å etablere et nytt flomløp, mener konsulentene.

Demningen ved Øvre Hellerstøvann i Bymarka i Kristiansand

Demningen ved Øvre Hellerstøvann i Bymarka i Kristiansand

Foto: Odd Rømteland / NRK

Lekkasjer

Dammene ved Nedre og Øvre Hellerstøvann ble bygget i 1760 for å gi vannkraft til teglverket og drikkevann til Eg psykiatrisk sykehus. Den nedre dammen lekker, og det vokser trær på nedstrøms side av dammen.

Den må trolig plasseres i «høy konsekvensklasse» da den drenerer direkte til sykehusområdet. Rehabilitering er aktuelt. Nedre Hellerstøvann og området rundt ligger mer åpnet i landskapet enn Revtjønndammene og har stor verdi for turområdet.

Veien videre

Roald Torkelsen sier at fylkeskommunen ikke har bestemt seg for hva som skal gjøres for å sikre dammene. Hvor kostbare utbedringene blir, avhenger av løsningene som velges.

– Ifølge NVE er dammene i dag trygge i forhold til dambrudd. Men i et lengre perspektiv må vi sette inn tiltak, sier Torkelsen.