NRK Meny
Normal

– Oversvømmelsen kunne vært forhindret

Sørlandet sykehus burde og kunne ha forutsett helgas oversvømmelse. Det mener spesialister i Geodata som har analysert sykehusområdet etter storflommen.

Vann i kjeller sykehuset

Vann i kjelleren i sykehuset i Kristiansand.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Spesialistene mener en analyse av tilgjengelige data ville vist at vannet ville ha tatt veien inn i sykehuset. Selskapet synes det er rart at flommen ikke ble oppdaget under en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Tore Jensen

Teknisk rådgiver i Geodata, Tore Jensen, mener flommen burde og kunne ha vært forutsett.

Foto: Privat

Geodata mener de kan dokumentere påstanden. Selskapet har tatt for seg kartdata over Eg som allerede foreligger. Analysen de har gjort viser at vannet med dagens grunnforhold renner rett gjennom sykehuset - slik det gjorde på søndag.

– Min motivasjon for å gjennomføre analysen var å se om det forelå en risiko for flom ved overvann på Sørlandet sykehus Kristiansand. Ved å bruke eksisterende kart og simulere overvann, ser man at sykehuset ligger innenfor et flomområde, sier teknisk rådgiver i Geodata, Tore Jensen.

Han forklarer at ved å simulere at kummer og sluk er tette, viser analysen hvor vannet vil ta veien.

– Her kunne det ha vært satt i gang tiltak og spart et tosifret millionbeløp, mener Jensen.

Gjennom sykehuset

Saken fortsetter under bildet.

Analyse av flom på Eg

Analyser som Tore Jensen har gjennomført, viser at vannet ville tatt veien gjennom sykehuset.

Foto: Geodata

Teamet ved Geodata foretok analysen etter at flommen ved Sørlandet sykehus ble kjent. Jensen er ikke overrasket over hva han fant ut.

– Analysen viser at betydelige mengder vann renner gjennom det som for meg virker som en nyere del av sykehuset. Vannet vil renne gjennom området og ned til elva, sier Jensen.

Jensen er undrende til at dette ikke har kommet fram under en risiko- og sårbarhetsanalyse, såkalt ROS-analyse.

Flommen skal evalueres

Fylkeslegen har nå bedt om at Sørlandet sykehus evaluerer flommen som skjedde søndag kveld. Fylkesberedskapssjef i Vest-Agder, Yngve Årøy, er ikke like klar på at flommen kunne eller burde ha vært forutsett.

– Man skal være forsiktig med å trekke bombastiske konklusjoner. Fylkeslegen har bedt om en evaluering og jeg vil derfor ikke kommentere noe før den er klar, sier fylkesberedskapssjef i Vest-Agder, Ynge Årøy.

Per Torgersen

Driftsdirektør Per Torgersen er usikker på om analysen som Geodata har gjennomført ville ha tilført ny kunnskap.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Årøy mener likevel det er viktig i risiko- og sårbarhetsanalyser å inkludere geodatamiljøer som har stor kunnskap om hvordan bruke data i analyser.

Etterpåklok

Driftsdirektør ved Sørlandet sykehus, Per W. Torgersen, sier man kan stille mange spørsmål i etterpåklokskapens lys. Driftsdirektøren opplyser at de får mange henvendelser fra konsulenter og leverandører som vil selge noe til sykehuset i forbindelse med flommen.

– Jeg er usikker på om en slik flomsimulering ville tilført oss vesentlig ny kunnskap slik at vi kunne ha unngått hendelsen. Basert på forutsetninger om vann og vassdrag i bymarka, nedbør, grunnforhold og avløpssystem, har vi i våre risikovurderinger tidligere ikke vurdert flomfaren som stor, opplyser Torgersen til NRK.

Han medgir likevel at siste dagers hendelser viser at den vurderingen var feil og sykehuset vil derfor nå ta en grundig gjennomgang av hendelsen og vurdere nye tiltak.