Dyre skinner til ny havn

Et nytt jernbanespor til den nye containerhavna på Vige i Kristiansand kan koste opp mot to milliarder kroner.

Kongsgårdbukta i Kristiansand

Et nytt jernbanespor til den nye containerhavna på Vige kan bli dyrt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det bekrefter bare det vi har tenkt tidligere, at dette er meget kostbart, sier leder av havnestyret i Kristiansand, Pål Harv.

Gir ikke opp

Prislappen, på to milliarder kroner, kommer frem i en e-post fra Jernbaneverket.

Lederen i havnestyret har likevel ikke gitt opp muligheten for et jernbanespor, og vil ikke skrinlegge planene.

Halvard Aglen

Halvard Aglen

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Jeg ser på dette som langsiktig arbeid som vi må jobbe for å få til, sier Harv.

Men skal de få det til er de avhengig av statlige midler, midler det er steinhard konkurranse om.

– Det er helt avhengig av at det kommer eksterne midler fra staten via Nasjonal transportplan eller en annen politisk nasjonal tildeling, sier han.

Han sier havna ikke har sjans å finansiere dette på egenhånd.

Vil ha mye på skinner

Det er anslått at det vil ta mellom ti og femten år før containerterminalen er borte fra sentrum, og flyttet til området på Kongsgård og Vige.

Og selv om det per i dag ikke er noe trafikk på jernbanesporet til dagens havn i sentrum, er det ønskelig å flytte mer av godstransporten over på skinner i fremtiden.

– Dette er riktig med tanke på forurensing og ikke minst det at man ønsker å få vogntogene bort fra veien, sier Harv.

Blant annet er vannprodusenten Voss Production i Iveland i gang med å flytte all sin transport fra vogntog over på jernbanen.

– Så en blanding av tog og transport på kjøl er en ønsket politikk vi gjerne bidrar til, sier han.

Containerhavna i Kristiansand

Containerhavna i Kristiansand i dag.

Foto: Frans Kjetså / NRK