Mange dropper fastlegen ved akutt sykdom

Få pasienter henvender seg først til fastlegen dersom de blir akutt syke eller skadet. Pasientene oppsøker heller legevakten selv om fastlegen kan gi samme behandling.

Blodtrykksmåling

Mange pasienter dropper fastlegekontoret ved akutt skade eller sykdom.

Og dette gjør pasientene til tross for at fastlegen som oftest har kortere ventetid i akuttsituasjoner og har samme plikt til å hjelpe som legene på legevakta.

Flere fastleger på Sørlandet, som NRK har vært i kontakt med, tror denne "legevakt-trenden" kan ha utviklet seg fordi legekontorene kun er åpne når folk flest er på jobb.

– Oppsøk fastlegen

Sebastian Bø

Lege Sebastian Bø ber pasientene gå til fastlegene også ved akutt skade eller sykdom.

Foto: Privat

Fastlege Sebastian Bø ved Lund legesenter i Kristiansand er en av legene som merker at pasientene heller oppsøker legevakta dersom det oppstår akutt sykdom eller skade.

– Jeg tror nok at en del pasienter har en forestilling om at når det oppstår noe akutt eller noe dramatisk så skal de gå på legevakta. Men det stemmer jo ikke, sier Bø.

Han sier fastlegene har ansvar for pasientene sine også i en akuttsituasjon.

– Vi har som fastleger et ansvar og en beredskap som skal hjelpe våre pasienter på dagtid, sier han.

Og det er mye fastlegekontoret kan hjelpe pasientene med i en akutt skadesituasjon.

– Små kutt og fremmedlegemer i øyet er eksempler på ting vi kan behandle. Er det større skader som for eksempel brudd, så kan vi også der gi den innledende behandling, sier Bø.

Kortere ventetid

Mange pasienter har også en oppfatning av at fastlegen ikke har tid til å ta imot pasienter som skader seg akutt, og at man må vente lenge før fastlegen kan hjelpe.

Men det er ikke riktig.

Bø sier ventetiden hos fastlegen er mye kortere enn på legevakta.

– Ja, det vil jeg helt klart påstå. På legevakta kan det jo være snakk om timevis i kø. Det har vi aldri her hos oss. Det er sjelden noen venter mer enn et kvarter eller opp til en halv time ved akutte ting, sier Bø.

Lund legesenter

Lund legesenter i Kristiansand er et av flere legesentre som opplever at pasientene heller oppsøker legevakta ved akutt behov for legehjelp.

Foto: Odd Rømteland / NRK