Mikser medisin på pauserommet på legevakta

Den kommunale legevakta i Kristiansand får kritikk av Arbeidstilsynet etter en kartlegging av arbeidsmiljøet. Ledelsen ved legevakta lover at forholdene skal bli bedre for de ansatte.

Legevakt

Det er flere kritikkverdige forhold når det gjelder arbeidsmiljøet ved legevakta i Kristiansand, mener Arbeidstilsynet.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Arbeidstilsynet har kontrollert arbeidsmiljøet ved den kommunale legevakta, og varsler nå flere pålegg om endringer etter å ha avdekket forhold som bryter med arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet er blant annet kritisk til at pauserommet til de ansatte er brukt til å håndtere medisiner og mener dette er kritikkverdig.

«Antibiotika blandes på benk i personalrom (spiserom). Dette kan medføre at både den som blander og andre ansatte utsettes for antibiotikastøv. Legevakten har ikke medisinrom eller medisinblandebenk, men et medisinskap er plassert i et av behandlingsrommene. Legemidler må kunne håndteres på en måte som ikke utsetter arbeidstakerne for mulig skadelig påvirkning og på en måte som ivaretar sikkerheten til de ansatte», skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport.

Bryter forskriftene

Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Eldri Kirkesola sier til NRK at legevakta bryter forskriftene som gjelder i arbeidsmiljøloven.

– Man blander antibiotika på en arbeidsbenk i et personalrom, og det er ikke i henhold til arbeidsmiljølovens forskrifter. Dette er stoffer som kan gi helseplager og da må man sørge for at dette ikke spres til ansatte i et personalrom, sier Kirkesola.

I tillegg til at enkelte medisiner blandes på pauserommet, oppfyller ikke legevakta kravene til garderobeløsning for de ansatte.

Også utformingen av lokalene gjør at de ansatte er plaget av støy når de har telefonvakt og svarer på telefonhenvendelser fra publikum.

Nå ber Arbeidstilsynet om at arbeidsforholdene bedres.

– Når legevakta nå skal bygge om sine lokaler, så er det viktig at de tar med de kravene som finnes i arbeidsmiljøloven og sikrer at de ansatte får et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Kirkesola.

Vil ordne opp

Sigurd Paulsen

Leder for lokalmedisinske tjenester, Sigurd Paulsen, sier kommunen tar legevakt-kritikken på alvor.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Legevakta har rettet opp i forholdet rundt medisinhåndteringen på pauserommet, og vil også rette seg etter Arbeidstilsynets øvrige pålegg når det gjelder arbeidsmiljøet.

Det sier leder for lokalmedisinske tjenester ved legevakta Sigurd Paulsen.

Han sier håndtering av medisiner på pauserommet er en rutinesvikt.

– Dette er rett og slett en glipp i våre interne rutiner. Det er veldig lite antibiotika som blir blandet og det er krav om at det skal være en absorberende duk som man legger under når man blander medisinen. Uheldigvis har de ansatte hatt for vane å blande dette på et kjøkken ved pauserommet. Vi har nå rettet på dette, sier Paulsen.

Han sier arbeidsforholdene ved legevakta skal bli bedre i tiden fremover.

– Vi må også tilby de ansatte bedre garderobeløsninger og det vil vi ordne når vi gjennomfører de ombyggingene vi har planer om, sier han.

Paulsen sier kommunen er i gang med å håndtere påleggene fra Arbeidstilsynet.

– Vi har planlagt hvordan vi skal håndtere alle de påleggene som Arbeidstilsynet har gitt oss. Vi må gjøre noen interne prosesser i kommunen for å sikre at vi har nødvendige midler til å gjøre utbedringene. Men dette skal tas opp i det lokale arbeidsmiljøutvalget, også er det opp til direktøren å beslutte hvor vi skal hente pengene, sier Paulsen.