11 års fengsel for drapet på Sørlandssenteret

En 16 år gammel jente er i Kristiansand tingrett dømt til 11 års fengsel for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret. Dommen er enstemmig.

Knivstikking, Sørlandssenteret

En 16 år gammel jente er i Kristiansand tingrett dømt til 11 års fengsel for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret.

16-åringen dømmes ikke til forvaring.

Den 26. juli i fjor gikk den da 15 år gamle jenta inn på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der tok hun en kokkekniv fra hyllene og knivstakk 17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken. 17-åringen ble drept med ett knivstikk i magen.

Den tiltalte jenta knivstakk også 24 år gamle Christine Aaneland og påførte henne kritiske skader.

Den drapsdømte jenta må betale 200.000 kroner i erstatning til foreldrene til Marie Skuland. Hun må betale 230.000 kroner i erstatning til Christine Aaneland.

Overlagt drap

Under rettssaken har jenta hele tiden hevdet at hun ikke mente at knivstikkingen skulle føre til drap, men retten har konkludert med at jenta hadde planlagt å drepe.

– Retten er uten rimelig tvil kommet til at tiltalte handlet med hensikt om å drepe både Marie Skuland og Christine Aaneland, heter det i domfellelsen.

Retten mener det er uklart om 16-åringen hadde som hensikt å drepe én eller flere, og kan ikke se bort ifra at knivstikkingen av Aaneland ikke var planlagt på samme måte som knivstikkingen av Skuland.

Retten finner det også uten rimelig tvil at 16-åringen var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs representerer familien til avdøde Marie Skuland. Hun sier at familien ønsket en forvaringsdom.

– De hadde håpet på forvaring, slik at hun kunne ha blitt ordentlig vurdert før hun slipper ut.

Erkjente delvis straffskyld

Under rettssaken i Kristiansand tingrett, la aktor Jan Tallaksen vekt på at drapet på Marie Skuland var begått med overlegg.

Han viste blant annet til at tiltalte søkte på «knifeattack» og «knifekillings» på Youtube dagen før drapet fant sted.

Åse Johnsen Drabløs og Jan Tallaksen

Under rettssaken i Kristiansand tingrett, la aktor vekt på at drapet på Marie Skuland var begått med overlegg.

Foto: Hans Erik Weiby

Jenta har erkjent delvis straffskyld for tiltalen om drap og drapsforsøk.

Aktor la ned påstand om 11 års fengsel, mens jentas forsvarer Hege Aarli Klem mente jenta burde frifinnes for drap og dømmes for grov kroppsskade med døden til følge.

– Retten har fulgt den argumentasjonen påtalemyndigheten hadde. Det mener jeg er riktig. Det er en god og riktig dom, sier Tallaksen.

Klem ba om en fengselsstraff på maksimalt seks år for den tiltalte.

– Hun er veldig skuffet over dommen. Hun er skuffet over å ikke bli trodd. At de ikke tror på at hun ikke ønsket å drepe. Det er en stor sjanse for at vi anker, forklarer Klem.

Hege Aarli Klem

Jentas forsvarer Hege Aarli Klem, ba om en fengselsstraff på maksimalt seks år for den tiltalte.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mener helsevesenet brøt loven

I månedene før drapet sto den drapstiltalte jenta for flere alvorlige hendelser med hærverk, utagering og trusler mot ansatte på ulike institusjoner. Den utagerende oppførselen eskalerte i tiden fram mot drapet.

I rapporten som kom etter drapet, fastslo Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder at jenta ikke hadde fått forsvarlig hjelp og behandling av verken av barnevernstjenesten eller helsevesenet.

Den 90 sider lange rapporten viser at jenta flyttet 17 ganger i løpet av året før drapet. Både barnevernstjenesten og Sørlandet sykehus har vedgått og beklaget svikt.

Forsvarer har hevdet at drapet og drapsforsøket ikke ville skjedd uten svikten fra hjelpeapparatet.

Retten finner ingen grunn til å betvile rapportens konklusjoner, men påpeker at tiltalte ikke kan fratas personlig ansvar for så alvorlige handlinger, uansett feil eller svakheter i de offentlige tjenestene.

Krimtekniker på vei inn til Coop Obs

Den 26. juli i fjor gikk den da 15 år gamle jenta inn på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der tok hun en kokkekniv fra hyllene og knivstakk 17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken. 17-åringen ble drept med ett knivstikk i magen. Den tiltalte jenta knivstakk også 24 år gamle Christine Aaneland og påførte henne kritiske skader.

Foto: Lars Eie / NRK

16-åringen dømmes i tillegg for en rekke andre forhold som blant annet involverer drapstrusler mot institusjonsansatte, vold mot offentlig tjenestemann og skadeverk.

Hun må erstatte skadeverk for omkring 200.000 kroner.