– Kunnskapsnivået om rus er for lavt

Pågangen er stor hos den kristiansandsbaserte informasjonsnettsiden ungrus.no. Der kan barn og unge stille spørsmål om rus og avhengighet - og få vite hvor de kan få hjelp.

Anne Wivestad

Anne Wivestad er redaktør for nettsiden ungrus.no.

Foto: Marianne Furuberg / NRK

– Vi har over 3000 unike brukere per måned, og det er et gjennomsnitt på 10 000 sidevisninger i måneden. Det er en økning på 120 prosent fra året før. Antall besvarte spørsmål som kommer inn, har omtrent doblet seg, sier Anne Wivestad, som er redaktør for nettsiden ungrus.no.

Lavt kunnskapsnivå

Hun mener kunnskapsnivået er litt for lavt blant barn og unge når det gjelder rusmidler. På internett oversvømmes vi av informasjon, men hva som er korrekt og ikke kan være vanskelig å vite.

– Å få tilgang til en offisiell side hvor fagpersoner svarer, gjør at folk kan være trygge på at informasjonen er korrekt, sier Wivestad.

Hun sier hun er litt overrasket over kunnskapsnivået, men forklarer at det kan være en grunn til at det oppfattes slik.

Vi ønsker å være saklige, ha faglig godt innhold og ikke framstå moraliserende.

Anne Wivestad

– Det kan jo være at barn og ungdom gjør det litt lettvint ved å bare sende inn et spørsmål som de får på skolen for eksempel og tenker at vi kan svare for dem, men det er noe med måten spørsmålene stilles på, som gjør at jeg tenker at det er godt at denne siden finnes, sier Wivestad.

Treffer godt innenfor målgruppa

Målgruppa for nettsiden er barn og unge mellom 12 og 20 år. Ifølge redaktør Anne Wivestad er gjennomsnittsalderen 14,3 år. Men de får også en del spørsmål fra eldre ungdommer. Da er det gjerne koblet til egen eller kjærestens rusbruk.

– Det går for eksempel på konsekvenser av rusbruk av ulike typer rus, alt fra alkohol til andre typer rusmidler. Det er en del som er bekymret for andre som ruser seg, forklarer Wivestad.

Flest spørsmål om alkohol

Redaktøren forteller at de fleste spørsmålene dreier seg om alkohol, noe hun mener er nokså naturlig.

– Men det er også en god del henvendelser i forhold til cannabis og andre typer rusmidler, sier Wivestad.

Ikke en advarselstjeneste

– Vi ønsker å være saklige, ha faglig godt innhold og ikke framstå moraliserende. Men vi sier det som er sant om rusmidler, og det er alltid fare forbundet med rusbruk, forklarer Wivestad.

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege i Kristiansand og Birkenes, Dagfinn Haarr er en av elleve fagpersoner som svarer på spørsmål om rus.

Foto: Marianne Furuberg / NRK

Kommuneoverlege i Kristiansand og Birkenes er en av elleve personer som svarer på spørsmål fra barn og unge gjennom ungrus.no. Han legger vekt på at svarene de gir til barn og unge er ærlige.

– Jeg prøver å svare så ærlig som mulig, og det vil jeg også skyte inn, at denne siden er totalt umoralistisk, forklarer Haarr.