– Mer utfordrende å hjelpe unge rusmisbrukere

Det er vanskeligere å hjelpe unge med narkotikaproblemer nå enn tidligere. Det sier koordinator Madelene Skårdal ved Hasjavvenning Kristiansand.

Cannabis

Tjue prosent av tredjeårselevene på videregående, sier at de har prøvd eller bruker cannabis.

Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

I forrige uke ble det kjent at én av fem ungdommer som går tredjeåret på videregående skole, har brukt eller bruker cannabis.

Nå sier koordinator ved Hasjavvenning Kristiansand, Madelen Skårdal, at det i tillegg har blitt mer utfordrende å hjelpe unge med narkotikaproblemer.

– Mange av dem sier at de sliter psykisk og at cannabisbruken fører til problemer på skole og i jobb, sier hun.

Sterkere cannabis enn tidligere

Ifølge Skårdal har virkestoffene i cannabis endret seg de siste årene.

– Cannabis har hatt en styrke på en til tre prosent THC, som er selve virkestoffet. I dag er dette oppe i mellom ti og femten prosent, noen ganger også betydelig sterkere enn det, sier hun.

Madelene Skårdal

Koordinator ved Hasjavvenning Kristiansand, Madelen Skårdal, sier cannabis er betydelig sterkere nå enn det var tidligere.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Kritisk overgang fra ungdomsskole til videregående

Hasjavvenning Kristiansand var et av de første kontorene i sitt slag i Norge. De har fulgt utviklingen i bruk av cannabis.

Ifølge Skårdal er overgangen fra ungdomsskole til videregående skole en kritisk tid.

– Vi ser at det er en betydelig økning i bruk av stoffet i den perioden, sier hun.

Nettopp derfor er det satt inn ekstra arbeid inn mot denne gruppen. Nå får tiende trinn på ungdomsskolene og andre trinn på videregående skoler tilbud om undervisning om cannabis, hvordan det virker og hvordan det kan skade kroppen. Håpet er at det skal virke forebyggende.

– Arbeid rettet mot skoler er viktig

Hasjavvenning Kristiansand samarbeider med politiet, som mener arbeid rettet mot skolene er viktig.

Hans Martin Skovly

Forebyggende koordinator i politiet, Hans Martin Skovly tror det er viktig å jobbe inn mot skolene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi vil ha økt fokus på arbeid inn mot skolene fordi vi ser at antall ungdommer som blir tilbudt eller bruker cannabis, øker noe fra ungdomsskolen til videregående skole, sier forebyggende koordinator hos politiet, Hans Martin Skovly.

Tross denne økningen er cannabis ifølge Skårdal, ikke noe utbredt rusmiddel. Den totale bruken av stoffet har gått ned siden 2000-tallet.

Uansett vil Hasjavvenning Kristiansand fortsette jobben, i håp om å få ned bruken av cannabis ytterligere.