Disse kjemper om Frp-tronen

Det kan bli kamp om å overta storingsplassen etter Åse Michaelsen (Frp) som gir seg ved neste stortingsvalg.

Foridebilde

En av disse politikerne fra Vest-Agder havner trolig på Stortinget når Åse Michaelsen nå trekker seg som rikspolitiker.

Foto: Svein Sundsdal

Tre Frp-ere i Vest-Agder vil kjempe om å bli Åse Michaelsens arvtaker på Stortinget.

Nominasjonskomiteen har i sin endelig innstilling foreslått Gisle M. Saudland (30) fra Flekkefjord til førsteplassen på stortingsvalglista.

Anju C. Manneråk (34) fra Marnardal og Kjell Ivar Larsen (48) fra Kvinesdal bekrefter overfor NRK at de stiller som motkandidater på nominasjonsmøtet 3. desember.

Michaelsen har holdt i tømmene

Åse Michaelsen har selv ledet nominasjonskomiteen.

Åse Michaelsen

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen gir seg på Stortinget

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Hun forteller at komiteen har levert en flertallsinnstilling, men vil ikke gi detaljer om stemmegivningen.

– Det blir en spennende nominasjon. Vi har mange gode kandidater. Jeg regner med at flere vil kjempe om førsteplassen, sier Michaelsen.

Nominasjonsmøtet holdes 3. desember. Lokallagene har nå et par uker på seg til å melde inn motforslag.

Tror det blir jevnt

Anju Manneråk bekrefter at hun sikter seg inn mot førsteplassen.

– Jeg vil kjempe for topplassen. Jeg har mange lokallag bak meg, men tror det blir jevnt på nominasjonsmøte. Jeg brenner for politikk og ønsker meg en plass på Stortinget.

Kjell Ivar Larsen har vært varamann på Stortinget for Åse Michaelsen i tre perioder.

– Jeg kommer til å gå for førsteplassen og er glad for at nominasjonskomiteen har innstilt meg blant de tre første. Siden jeg har vært varamann, kjenner jeg systemet og personene godt.

Larsen tror utfallet av nominasjonen er åpen.

– Ingen ting er avgjort før stemmene er talt opp på nominasjonsmøtet, sier han.

Les også:

Saudland som favoritt

Gisle M. Saudland er innstilt til topplassen og må dermed regnes som favoritt.

– Jeg fikk veldig mange oppfordringer fra partimedlemmer om å stille. Jeg er veldig glad for at jeg ble innstilt av nominasjonskomiteen både i første og andre runde.

– Hvordan ser du på mulighetene til å sikre deg førsteplassen?

– Jeg tror mulighetene er gode, og opplever stort støtte. Men det er nominasjonsmøtet i desember som avgjør. Da er det partimedlemmene som stemmer og bestemmer, sier han.

Dette er nominasjonskomiteens endelige forslag:

  1. Gisle M. Saudland, Flekkefjord
  2. Natasha Kjærstad Pedersen, Kristiansand
  3. Kjell Ivar Larsen, Kvinesdal
  4. Unni Nilsen Husøy, Audnedal
  5. Øyvind Berntsen, Kristiansand
  6. Anju C. Manneråk, Marnardal
  7. Tor Utsogn, Kristiansand
  8. Gry A. Stubstad, Søgne
  9. Øistein Hatlebakk, Songdalen