DIREKTE: Arendalsuka

Debatt om havbruksnæringen.

Arendalsuka og Havforskningsinstituttet inviterer til debatt om den norske havbruksnæringen. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for de faglige presentasjonene og Arendalsuka for paneldebatten. Vi diskuterer kunnskapsstatus og overvåkningsaktivitet. Innlegg fra forvaltning, oppdrettsnæring og villaks-interesser om utfordringer og muligheter for det foreslåtte trafikklys-systemet som indikator for å styre vekst i havbruksnæringen.