Hopp til innhold

Dette skaper forsinkelser i busstrafikken

Byggingen av den nye Varoddbrua i Kristiansand fører til forsinkelser i busstrafikken.

Ny Varoddbru

Slik skal den nye Varoddbrua se ut til slutt. Men byggingen skaper trøbbel for bussene som blir forsinket.

Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Det er i rushtiden morgen og ettermiddag at bussene blir forsinket. Det er flest forsinkelser fra østsiden av byen, inn mot sentrum.

– Hvor mye forsinkelse varierer veldig. Vi har veldig mange avganger som går mellom Rona og Bjørndalssletta, så det er litt variasjon når på morgenen og ettermiddagen det blir forsinkelser, sier administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk, Siv Elisabeth Wiken.

Siv Elisabeth Wiken

Siv Elisabeth Wiken er administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk.

Foto: NRK

Et eksempel er ruten fra Odderhei som i gjennomsnitt er forsinket 8–10 minutter i rushtiden om morgenen.

– Betydelig forsinkelse

– Så har vi noen avganger som har betydelig mer forsinkelse. Dette er gjerne knyttet til store trafikkopphopninger på enkelte dager, og gjerne uhell andre steder i byen, som gjør at det forplanter seg, sier hun.

Den nye brua skal etter planen stå klar i 2020. Den blir 654 meter lang og skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956.

Når den nye brua står klar, vil det være totalt seks kjørefelt på E18 over Topdalsfjorden i Kristiansand.

Den nye brua skal bygges mellom to dagens bruer. Det kompliserer arbeidet og fører altså blant annet til forsinkelser i busstrafikken.

Ny varoddbru

Tegning av den nye Varoddbrua.

Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Følger situasjonen

– Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens arbeidene pågår. Kort sagt vil anleggsarbeidene gjøre at det på strekningen blir verre for trafikantene før det blir bedre, skrev Statens vegvesen i en pressemelding i februar.

– Vi ser at det går litt tregere, men det er ingen dramatiske endringer i forhold til situasjonen som var før byggingen, sier Wiken.

Hun sier at Agder Kollektivtrafikk kontinuerlig følger med på situasjonen for bussene for å vurdere nye tiltak, som begrenser forsinkelsene.

– Før byggingen startet la vi inn økt kjøretid. Det har vi justert litt i ettertid. Dette er noe vi vurderer fortløpende, sier direktøren.

Folk i refleksklær og med svømmevest ute på brokar. Div. installasjoner rundt brokaret. Bilder av den gamle og nye Varoddbrua fra ulike vinkler.

NRK var med da bygging av ny Varoddbru startet.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Trolig landets blideste bussjåfør 00:59
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,21 kr
Dyrest kl. 09 1,4 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %