Ny Varoddbru skal stå klar i 2020

Til vinteren starter byggingen av ny Varoddbru på E18 i Kristiansand. Ny bru skal stå klar våren 2020.

Skisse av ny Varoddbru

Slik vil den nye Varoddbrua se ut i 2020 når byggingen av den nye - og rivingen av den gamle brua er ferdig.

Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Varoddbrua er hovedinnfartsveien til Kristiansand østfra. Nå er tilbudskonkurransen på bygging av ny Varoddbru på E18 i Kristiansand i gang.

Oppdraget omfatter bygging av ny bru, endring av gang- og sykkelvegløsningen inkludert tre nye gang- og sykkelvegbruer og riving av hengebrua fra 1956, opplyser Statens vegvesen.

Skisse av ny Varoddbru
Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Den nye brua bygges som en frittstående bru. I tillegg vil det inngå noe vegbygging i begge ender.

Byggeperiode på tre år

Byggingen starter vinteren 2017, og vil vare i om lag tre år fram til våren 2020. Frist for innlevering av tilbud er 5. desember, og vegvesenet antar at anleggsarbeidene kan være i gang i februar.

Utfordrende prosjekt

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er cirka 50 000 kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua, skriver Statens vegvesen i en pressemelding i dag.

Den nye brua skal bygges mellom de to eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Brua er en stor og komplisert konstruksjon, som er krevende å bygge.

Skisse av ny Varoddbru
Foto: Statens vegvesen/Rambøll