Hopp til innhold

Porr Norge skal bygge ny Varoddbru

Statens vegvesen Region sør tildeler entreprenørselskapet PORR Norge Infrastructure kontrakt på bygging av den nye Varoddbrua i Kristiansand. Selskapet leverte det laveste tilbudet på ca. 542 millioner kroner.

Ny varoddbru
Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Det var totalt seks firma som leverte tilbud på bygging av den nye brua. Det østerriksk eide entreprenørselskapet PORR Norge vant anbudsrunden, og får dermed bygge den nye brua.

Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua blir av typen «fritt frambyggbru» og blir 654 meter lang.

Ny varoddbru
Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Den nye brua skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang-og sykkelveg med ekspresstandard, skriver Statens vegvesen i en pressemelding i dag.

Varoddbrua Illustrasjon
Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Den nye brua skal bygges mellom dagens to bruer. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Brua er en stor og komplisert konstruksjon, som er krevende å bygge.

– Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens arbeidene pågår. Kort sagt vil anleggsarbeidene gjøre at det på strekningen blir verre for trafikantene før det blir bedre, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Det er estimert 50.000 kjøretøyer over brua per døgn.

Ny Varoddbru

Slik blir krysset på Sømssiden når den nye brua står ferdig, og den gamle er revet.

Foto: Statens vegvesen/Rambøll

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %