Hopp til innhold

Dette skal gi eldre mer trygghet

Alle de 30 Agder-kommunene har gått sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. På responssenteret i Kristiansand sitter fagpersoner klare til å besvare.

Først om trygghet for eldre og uføre. For samtlige 30 kommuner på Agder har nå inngått et samarbeid om et felles responssenter. Senteret skal ta imot trygghetsalarmer når uhellet er ute.

NY TRYGGHETSTEKNOLOG: Når eldrebølgen kommer for alvor i 2020, skal den nye trygghets-teknologien være klar. Tretti kommuner slår seg sammen til et felles responssenter.

Det er den største felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi, med alle kommunene i en region. 21 kommuner er med fra starten, mens 9 har opsjon på avtalen.

På responssentralen i Kristiansand forbereder de seg nå på henvendelser fra hele regionen. Her vil mange henvendelser og alarmer besvares.

Døgnbemannet

– Det er enestående at en region har gått sammen om å anskaffe denne type teknologi. Vi er de første som gjør dette i Norge, sier helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune Wenche P. Dehli.

Wenche Pedersen Dehli

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli.

Foto: Kristiansand kommune

Prosjektet tar i første omgang sikte på å etablere en regional responstjeneste for de kommunene som knytter seg til senteret.

Responssenteret skal drives av Kristiansand kommune og være bemannet 24 timer i døgnet. Bruken av ressurssenteret er ikke koblet direkte mot den nye felles anskaffelsen av teknologi, så kommunene skal selv bestemme om de vil benytte senteret til å besvare anrop og alarmer.

Ny trygghetsteknologi

Eldrebølgen skyller for alvor over oss fra 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Da skal den nye trygghetsteknologien være klar.

– Det er snakk om digitale trygghetsalarmer og ulike typer sensorer som fallsensorer, bevegelsessensorer, GPS og sykesignalanlegg til institusjoner, sier prosjektleder i velferdsteknologi Agder, Marit Sindland.

Marit Sindland

Prosjektleder i velferdsteknologi Agder, Marit Sindland.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Blir møtt av profesjonelle

Eldre kan fort ramle å slå seg eller få et hjerteinfarkt, da er det viktig at trygghetsalarmen fungerer slik den skal. Når alarmen går på responssenteret vurderes det om hjemmetjenesten eller ambulanse skal rykke ut.

I dag er det ofte hjemmesykepleien som besvarer alarmene.

I noen tilfeller står allerede hjemmesykepleieren med sårstell eller dusjer en pasient, og må da avbryte fordi de må ta imot en trygghetsalarm.

For kommuner som benytter responssenteret vil dette derfor avlaste hjemmesykepleien.

– Med helseutdannet personell skal brukere være trygge på å bli møtt på en profesjonell måte. Vi har visse spørsmål vi stiller for å avdekke om det er hjemmesykepleien som skal rykke ut eller om det er ambulanse, sier Renate Neteland Olstad.

Renate Neteland Olstad

Avdelingsleder responssenteret, Renate Neteland Olstad.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Kongeparet kom til Arendal 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1 kr
Dyrest kl. 09 1,21 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %